การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจ Aultorize (กรณีไม่ได้ใช่อีเมลในระบบแจ้งมา)

กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจ แต่ไม่สะดวกเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ติดต่อด้วยตนเอง
สามารถแจ้งข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนได้ที่ Contact Us และเลือกแจ้งมาที่ SUPPORT DEPARTMENTกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาและไม่ได้ใช้อีเมลที่อยู่ในระบบแจ้งทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้มีอำนาจ จะต้องมีเอกสารยืนยันตัวตน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น

  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

การเปลี่ยนไปใช้งาน DNS ของ Google

การเปลี่ยนไปใช้ DNS ของ Google บน Windowข้อดีของการใช้ DNS ของ Google คือ...

วิธีขอรับการตรวจสอบเว็บไซต์ กรณี Google เตือนเว็บไซต์อันตรายเนื่องจากมัลแวร์

กรณีเวลาเข้าเว็บไซต์แล้ว ขึ้นแจ้งเตือนว่าเป็นเว็บไซต์อันตราย ที่เกิดจากมัลแวร์1....

การเปลี่ยนข้อมูลผู้ติดต่อด้วยตนเอง Edit Profile

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ติดต่อสามารถทำได้โดยเข้าไปที่หน้าส่วนบริการลูกค้าครับจากนั้นให้ทำการ Login...

Powered by WHMCompleteSolution