การติดตั้งและใช้งาน Chrome Remote Desktop

1. เข้าไปที่ https://chrome.google.com/webstore/detail/chrome-remote-desktop/gbchcmhmhahfdphkhkmpfmihenigjmpp?hl=en  เพื่อดาวน์โหลด 

2. คลิก ADD TO CHROME  แล้วกด Add app


3. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จ เข้าไปที่ chrome://apps/  ใน Google Chrome แล้วเลือก Chrome remote desktop
 

4. เลือก Remote Assistance > Get Started5. กด Access เพื่อที่จะ Remote ไปยังเครื่องที่ต้องการ
- ในส่วนอีกเครื่องให้กด Share เพื่อรับรหัสแล้วส่งให้เครื่องที่จะ Remote เข้าไป


- นำรหัสที่ได้ไปให้อีกเครื่อง
6.ใส่รหัสเครื่อง แล้วกด Connect7.จะแสดงหน้าจอของเครื่องที่เราต้องการ Remote เข้าไป


 

 

 

  • 7 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

การเปลี่ยนไปใช้งาน DNS ของ Google

การเปลี่ยนไปใช้ DNS ของ Google บน Windowข้อดีของการใช้ DNS ของ Google คือ...

วิธีขอรับการตรวจสอบเว็บไซต์ กรณี Google เตือนเว็บไซต์อันตรายเนื่องจากมัลแวร์

กรณีเวลาเข้าเว็บไซต์แล้ว ขึ้นแจ้งเตือนว่าเป็นเว็บไซต์อันตราย ที่เกิดจากมัลแวร์1....

การเปลี่ยนข้อมูลผู้ติดต่อด้วยตนเอง Edit Profile

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ติดต่อสามารถทำได้โดยเข้าไปที่หน้าส่วนบริการลูกค้าครับจากนั้นให้ทำการ Login...

การสั่งซื้อบริการ Cloud Web Hosting

การสั่งซื้อสินค้า & บริการ (HOW TO ORDER)1....

Powered by WHMCompleteSolution