Viewing articles tagged 'FTPS'

 การตั้งค่า FTPS บน FileZilla

เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของลูกค้า การเข้าใช้งาน Filezilla เพื่ออัพโหลดไฟล์ไปยังเซิร์ฟเวอร์...

Powered by WHMCompleteSolution