การตั้งค่าใช้งานบน MICROSOFT OUTLOOK 2010 (POP E-MAIL)

การตั้งค่าบน Microsoft Outlook ตามคู่มือการใช้งานฉบับนี้สำหรับลูกค้าที่ใช้งานอีเมล์บน Directadmin เท่านั้นค่ะ

directadmin outlook cloudmail

คลิกปุ่ม Add Account เพื่อเพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่


Email Outlook

เลือกการตั้งค่าเป็นแบบ Manually Configure server settings or additional server types เนื่องจากลูกค้าไม่ได้ซื้อ SSL ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ทำให้ไม่สามารถตั้งค่าแบบ Auto ได้ค่ะ หลังจากนั้นคลิก Next


Email Outlook Pop e-mail

เลือกบริการแบบ Internet Email หลังจากนั้นคลิก Next ค่ะ


Email Outlook Pop e-mail

ทำการกรอกข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน เลือก Account Type เป็นชนิด POP

Imcoming mail server : mail.yourdomainname.com

Outgoing mail Server (SMTP) : smtp.yourdomainname.com

คลิกเลือก Require logon using Secure Password Authentcation หลังจากนั้นคลิกปุ่ม More Setting


Email Outlook Pop e-mail

แท็บ Outgoing Server คลิกเลือกการส่งอีเมล์ขาออกแบบ SMTP และมีการยืนยันตัวตน


Email Outlook Pop e-mail


คลิกปุ่ม Next หลังจากนั้นระบบจะทำการทดสอบการตั้งค่าและแสดงหน้าจอดังภาพ หากมีการยืนยันใบรับรองความปลอดภัยตอบ yes ค่ะ หากการทดสอบผ่านคลิก Close

ถ้าหากการทดสอบไม่ผ่านกรุณาย้อนกลับตามขั้นตอนและดำเนินการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องค่ะ


Email Outlook Pop e-mail

คลิกปุ่ม Finish สิ้นสุดการตั้งค่าค่ะ

 

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีตั้งค่าเพื่อให้ Connect Database ได้จากภายนอก

ปกติการ Connect Database จะเป็นแบบ Localhost คือการอัพโหลดไฟล์ Database ไว้ที่บน Hosting...

การติดตั้ง Gallery ด้วยระบบอัตโนมัติ

 

การติดตั้ง SMF ด้วยระบบอัตโนมัติ

ขั้นแรก ให้เราเข้าไปที่ Direct Admin จากนั้นเลือกเมนู Advance Features > Softacalos Auto...

การติดตั้ง Joomla ด้วยระบบอัตโนมัติ

1. เข้าไปที่เมนู Softtaculous Auto Installer เพื่อเลือกโปรแกรมที่ต้องการติดตั้ง2. เลือกที่เมนู...

การเพิ่ม Domain Pointer

Domain Pointer เป็นการนำโดเมนเนมอื่นๆเพิ่มเข้าไปในระบบ...

Powered by WHMCompleteSolution