การเปิดใช้งาน register globals PHP

ภายในหน้า Control Panel DirectAdmin เข้า Select PHP version ที่ Advanced Features

DirectAdmin

เข้าเมนู Show PHP Settings
PHP Version

ในส่วนของ register_globals แก้ไข้ค่าเป็น On และกด Apply

register_globals

เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วกด Save

save

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การติดตั้ง Gallery ด้วยระบบอัตโนมัติ

 

การติดตั้ง Classfieds ด้วยระบบอัตโนมัติ

1. เข้าไปที่ Softaculous Auto Installer 2. เลือก CMS ที่ต้องการจะติดตั้งในที่นี่จะเลือกเป็น...

การติดตั้ง Dolphin ด้วยระบบอัตโนมัติ

ขั้นแรก ให้เราเข้าไปที่ Direct Admin จากนั้นเลือกเมนู Advance Features > Softacalos Auto...

การสร้าง SUBDOMAIN ในเว็บไซต์

Subdomain คือ โดเมนเนมย่อยของโดเมนเนมหลัก เช่นโดเมนเนมหลัก : thaidatahosting.com , โดเมนเนมย่อย...

การติดตั้ง Oxwall ด้วยระบบอัตโนมัติ

1. เลือก CMS ที่ต้องการจะติดตั้งในที่นี่จะเลือกเป็น Oxwall2....

Powered by WHMCompleteSolution