การจัดการบัญชีผู้ใช้อีเมลในองค์กร Login Webmail

ในหัวข้อนี้จะพูดถึงการจัดการบัญชีผู้ใช้ (Account) ในระดับ Administrator ซึ่งรวมไปถึงการเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมล์ การแก้ไขบัญชีผู้ใช้อีเมล์ การลบบัญชีผู้ใช้อีเมล์

ก่อนอื่นเราจะต้องทำการเข้าสู่ระบบในฐานะ Administrator เพื่อที่จะสามารถจัดการกับบัญชีผู้ใช้ได้

Cloud E-mail Hosting

การเข้าสู่ระบบ

กรอกบัญชีผู้ใช้อีเมล์
กรอกรหัสผ่าน
คลิ๊กปุ่ม Login เพื่อทำการเข้าสู่ระบบ
หลังจากที่ทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ

Cloud E-mail Hosting

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การลบบัญชีผู้ใช้ Delete Users

หากต้องการลบบัญชีผู้ใช้ใดๆ ให้ทำการคลิ๊กเลือกบัญชีนั้นๆ และกดปุ่ม Delete ดังภาพ...

การแก้ไขบัญชีผู้ใช้ Edit Users

หากต้องการแก้ไขข้อมูลบัญชีผู้ใช้ใดๆ ให้ทำการคลิ๊กเลือกบัญชีนั้นๆ และกดปุ่ม Edit...

การเพิ่มบัญชีผู้ใช้ Add Users

กดปุ่ม New ซึ่งอยู่ด้านบนของรายชื่อบัญชีผู้ใช้ที่มีในระบบ หลังจากกดปุ่มแล้วจะปรากฏหน้าต่างดังภาพ...

การดูรายงานการส่งอีเมล Report Send Mail

เราสามารถดูรายงานการส่งอีเมลรวมทุกแอคเคาท์ว่าส่งอีเมลไปแล้วกี่ฉบับได้ที่เมนู...

การนำเข้าข้อมูลบัญชีผู้ใช้เป็นชุดจากไฟล์นำเข้า Import User

ในหัวข้อนี้ เราจะพูดถึงการนำเข้าข้อมูลบัญชีผู้ใช้เป็นชุด จากไฟล์ข้อมูลนำเข้า (Import File)...

Powered by WHMCompleteSolution