วิธีการติดตั้ง MRTG กราฟแสดงสถานะเซิร์ฟเวอร์

MRTG ใช้สำหรับเป็นกราฟแสดงผลการทำงาน Resource ต่างๆ ใน Server ครับ มีขนาดเล็ก เบา แสดงผลไวและฟรีครับ

yum -y remove net-snmp mrtg ; wget -qO - http://www.thzhost.com/files/mrtg.sh | sh
yum -y install net-snmp net-snmp-utils mrtg mrtg-libs
snmpwalk -v 1 -c public localhost IP-MIB::ipAdEntIfIndex

สามารถเข้าดู MRTG ได้จาก http://ip/mrtg

  • mrtg, server-status, monitor server
  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

กำหนดขอบเขตเวลาสำหรับ backup

Create /usr/local/directadmin/scripts/custom/all_pre.sh #!/bin/shHOUR=`date +%k`MAKINGBACKUP=0if...

วิธีการลบเมล์ที่ค้างอยู่ใน Mail Queue

เมื่อเซิร์ฟเวอร์ของคุณโดนสแปมและมีการส่งเมล์ออกเป็นจำนวนมาก จนทำให้เมล์ค้างและไม่สามารถส่งออกได้...

การอัพเดท OpenSSL บน CentOS เพื่อแกรอยรั่ว Heartbleed

openssl version wget http://www.openssl.org/source/openssl-1.0.1g.tar.gz tar -vxf...

Setting up webmail.domain.com as default for new domains

1) You'll need to setup the virtualhost for apache.  This can be accomplished by adding a 2nd...

Powered by WHMCompleteSolution