บริการ Cloud Email Hosting ที่หลากหลาย เลือกสิ่งที่ดีที่คุณ เพื่อองค์กรของคุณ

 • Cloud Eco Email Hosting (1GB/User)

  From ฿10,800.00/yr
  Order now
  • 1GB พื้นที่อีเมล Cloud Email ต่อบัญชี
  • สั่งซื้อขั้นต่ำ 30 บัญชี
   (ราคา 360 บาท/บัญชี/ปี )
  • Cloud Email Platform Thaidata WorkMail
  • รองรับการใช้งาน Webmail
  • รองรับการใช้งาน POP & IMAP
  • รองรับการใช้งาน Mobile iOS & Android
  • รองรับการป้องกันความปลอดภัย Gateway Cloudmark Email Protection
  • Special ป้องกันอีเมลเป็นเมล์ขยะ (Junk Mail) / ป้องกัน IP ไม่ติด Blacklist 100%
 • Cloud SME Email Hosting (5GB/User)

  From ฿3,000.00/yr
  Order now
  • 5GB พื้นที่อีเมล Cloud Email ต่อบัญชี
  • สั่งซื้อขั้นต่ำ 5 บัญชี
   (ราคา 600 บาท/บัญชี/ปี )
  • Cloud Email Platform Thaidata WorkMail
  • รองรับการใช้งาน Webmail
  • รองรับการใช้งาน POP & IMAP
  • รองรับการใช้งาน Mobile iOS & Android
  • รองรับการป้องกันความปลอดภัย Gateway Cloudmark Email Protection
  • Special ป้องกันอีเมลเป็นเมล์ขยะ (Junk Mail) / ป้องกัน IP ไม่ติด Blacklist 100%
 • Cloud Corporate Email Hosting (20GB/User)

  From ฿4,000.00/yr
  Order now
  • 20GB พื้นที่อีเมล Cloud Email ต่อบัญชี
  • สั่งซื้อขั้นต่ำ 5 บัญชี
   (ราคา 800 บาท/บัญชี/ปี )
  • Cloud Email Platform Thaidata WorkMail
  • รองรับการใช้งาน Webmail
  • รองรับการใช้งาน POP & IMAP
  • รองรับการใช้งาน Mobile iOS & Android
  • รองรับการป้องกันความปลอดภัย Gateway Cloudmark Email Protection
  • Special ป้องกันอีเมลเป็นเมล์ขยะ (Junk Mail) / ป้องกัน IP ไม่ติด Blacklist 100%
 • Cloud Enterprise Email Hosting (40GB/User)

  From ฿6,000.00/yr
  Order now
  • 40GB พื้นที่อีเมล Cloud Email ต่อบัญชี
  • สั่งซื้อขั้นต่ำ 5 บัญชี
   (ราคา 1,200 บาท/บัญชี/ปี )
  • Cloud Email Platform Thaidata WorkMail
  • รองรับการใช้งาน Webmail
  • รองรับการใช้งาน POP & IMAP
  • รองรับการใช้งาน Mobile iOS & Android
  • รองรับการป้องกันความปลอดภัย Gateway Cloudmark Email Protection
  • Special ป้องกันอีเมลเป็นเมล์ขยะ (Junk Mail) / ป้องกัน IP ไม่ติด Blacklist 100%
 • Cloud Email Unlimited 50GB

  ฿12,000.00/yr
  Order now
  • 50GB พื้นที่อีเมล Cloud Email
  • Cloud Email Platform Thaidata WorkMail
  • รองรับการใช้งาน Webmail
  • รองรับการใช้งาน POP & IMAP
  • รองรับการใช้งาน Mobile iOS & Android
  • รองรับการป้องกันความปลอดภัย Gateway Cloudmark Email Protection
  • Special ป้องกันอีเมลเป็นเมล์ขยะ (Junk Mail) / ป้องกัน IP ไม่ติด Blacklist 100%
 • Cloud Email Unlimited 100GB

  ฿20,000.00/yr
  Order now
  • 100GB พื้นที่อีเมล Cloud Email
  • Cloud Email Platform Thaidata WorkMail
  • รองรับการใช้งาน Webmail
  • รองรับการใช้งาน POP & IMAP
  • รองรับการใช้งาน Mobile iOS & Android
  • รองรับการป้องกันความปลอดภัย Gateway Cloudmark Email Protection
  • Special ป้องกันอีเมลเป็นเมล์ขยะ (Junk Mail) / ป้องกัน IP ไม่ติด Blacklist 100%
 • Cloud Email Unlimited 200GB

  ฿28,000.00/yr
  Order now
  • 200GB พื้นที่อีเมล Cloud Email
  • Cloud Email Platform Thaidata WorkMail
  • รองรับการใช้งาน Webmail
  • รองรับการใช้งาน POP & IMAP
  • รองรับการใช้งาน Mobile iOS & Android
  • รองรับการป้องกันความปลอดภัย Gateway Cloudmark Email Protection
  • Special ป้องกันอีเมลเป็นเมล์ขยะ (Junk Mail) / ป้องกัน IP ไม่ติด Blacklist 100%
 • Cloud Email Unlimited 300GB

  ฿35,000.00/yr
  Order now
  • 300GB พื้นที่อีเมล Cloud Email
  • Cloud Email Platform Thaidata WorkMail
  • รองรับการใช้งาน Webmail
  • รองรับการใช้งาน POP & IMAP
  • รองรับการใช้งาน Mobile iOS & Android
  • รองรับการป้องกันความปลอดภัย Gateway Cloudmark Email Protection
  • Special ป้องกันอีเมลเป็นเมล์ขยะ (Junk Mail) / ป้องกัน IP ไม่ติด Blacklist 100%
 • Cloud Email Unlimited 400GB

  ฿45,000.00/yr
  Order now
  • 400GB พื้นที่อีเมล Cloud Email
  • Cloud Email Platform Thaidata WorkMail
  • รองรับการใช้งาน Webmail
  • รองรับการใช้งาน POP & IMAP
  • รองรับการใช้งาน Mobile iOS & Android
  • รองรับการป้องกันความปลอดภัย Gateway Cloudmark Email Protection
  • Special ป้องกันอีเมลเป็นเมล์ขยะ (Junk Mail) / ป้องกัน IP ไม่ติด Blacklist 100%
 • Cloud Email Unlimited 500GB

  ฿55,000.00/yr
  Order now
  • 500GB พื้นที่อีเมล Cloud Email
  • Cloud Email Platform Thaidata WorkMail
  • รองรับการใช้งาน Webmail
  • รองรับการใช้งาน POP & IMAP
  • รองรับการใช้งาน Mobile iOS & Android
  • รองรับการป้องกันความปลอดภัย Gateway Cloudmark Email Protection
  • Special ป้องกันอีเมลเป็นเมล์ขยะ (Junk Mail) / ป้องกัน IP ไม่ติด Blacklist 100%
 • Cloud Email Unlimited 1000GB

  ฿180,000.00/yr
  Order now
  • 1000GB พื้นที่อีเมล Cloud Email
  • Cloud Email Platform Thaidata WorkMail
  • รองรับการใช้งาน Webmail
  • รองรับการใช้งาน POP & IMAP
  • รองรับการใช้งาน Mobile iOS & Android
  • รองรับการป้องกันความปลอดภัย Gateway Cloudmark Email Protection
  • Special ป้องกันอีเมลเป็นเมล์ขยะ (Junk Mail) / ป้องกัน IP ไม่ติด Blacklist 100%
 • Cloud Email Unlimited 2000GB

  ฿280,000.00/yr
  Order now
  • 2000GB พื้นที่อีเมล Cloud Email
  • Cloud Email Platform Thaidata WorkMail
  • รองรับการใช้งาน Webmail
  • รองรับการใช้งาน POP & IMAP
  • รองรับการใช้งาน Mobile iOS & Android
  • รองรับการป้องกันความปลอดภัย Gateway Cloudmark Email Protection
  • Special ป้องกันอีเมลเป็นเมล์ขยะ (Junk Mail) / ป้องกัน IP ไม่ติด Blacklist 100%
 • Google WorkSpace Business Starter

  From ฿11,100.00/yr
  Order now
  • 30GB พื้นที่คลาวด์และไดร์ฟต่อบัญชี
  • ระบบไดร์ฟข้อมูล Cloud File Storage
  • รองรับการทำงานแบบ Collaboration (Real-time editing) Calendars, Contacts, Files and Tasks
  • สั่งซื้อขั้นต่ำ 5 บัญชี
   (ราคา 2,220 บาท/บัญชี/ปี )
  • Cloud Email Platform Google Gmail
  • รองรับการใช้งาน Webmail
  • รองรับการใช้งาน POP & IMAP
  • รองรับการใช้งาน Mobile iOS & Android
  • รองรับการป้องกันความปลอดภัย Google Security Email Protection
  • รองรับการใช้งานแชท Google Hangout
  • การเข้ารหัสความปลอดภัย SSL / TLS
  • Special ป้องกันอีเมลเป็นเมล์ขยะ (Junk Mail) / ป้องกัน IP ไม่ติด Blacklist 100%
 • Google WorkSpace Business Standard

  From ฿22,200.00/yr
  Order now
  • 2TB พื้นที่คลาวด์และไดร์ฟต่อบัญชี
  • ระบบไดร์ฟข้อมูล Cloud File Storage
  • รองรับการทำงานแบบ Collaboration (Real-time editing) Calendars, Contacts, Files and Tasks
  • สั่งซื้อขั้นต่ำ 5 บัญชี
   (ราคา 4,440 บาท/บัญชี/ปี )
  • Cloud Email Platform Google Gmail
  • รองรับการใช้งาน Webmail
  • รองรับการใช้งาน POP & IMAP
  • รองรับการใช้งาน Mobile iOS & Android
  • รองรับการป้องกันความปลอดภัย Google Security Email Protection
  • รองรับการใช้งานแชท Google Hangout
  • การเข้ารหัสความปลอดภัย SSL / TLS
  • Special ป้องกันอีเมลเป็นเมล์ขยะ (Junk Mail) / ป้องกัน IP ไม่ติด Blacklist 100%