การเพิ่มผู้ใช้ใหม่ Add new user Print

  • Zimbra เพิ่มผู้ใช้งานใหม่, Zimbra Mail Server, Cloud E-mail
  • 0หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ได้จาก Dashboard ในหน้าแรก เลือก "Add Account" ทำการกรอกข้อมูลและระบุชื่อผู้ใช้งานที่ต้องการ


Class of service (COS) คือการจัดกลุ่มผู้ใช้งานเป็นระดับ
  • หากต้องการให้ผู้ใช้ใหม่นี้เป็นผู้ดูแลระบบ เลือก "Global Administrator"
  • สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปแนะนำให้กำหนดเป็น auto(default) สำหรับ COS นี้จะพูดถึงในบทความถัดไปกำหนดรหัสผ่านให้กับผู้ใช้โดยจะต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 6 ตัวอักษร หากต้องการให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อเข้าสู่ระบบในครั้งแรกเลือก "Must change password"


Aliases คือการกำหนดชื่อแทนให้ผู้ใช้นี้ โดยชื่อแทนนี้สามารถรับอีเมลได้โดยใช้ inbox ร่วมกันกับ Account หลัก ในหนึ่งบัญชีผู้ใช้งานสามารถมีชื่อแทนได้หลายชื่อ แต่ไม่สามารถซ้ำกับบัญชีอื่นได้กำหนดค่าจำกัดให้กับผู้ใช้ตามต้องการ

Was this answer helpful?

« ย้อนกลับ