การตั้งค่าอีเมลเพื่อใช้งาน Zimbra Desktop Print

  • Zimbra Desktop, Zimbra Mail Server, Zimbra Cloud, Zimbra Mac
  • 0

ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Zimbra Desktop ได้ที่ https://www.zimbra.com/downloads/zimbra-desktop/เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วเลือก Add New AccountAccount Type เลือก Zimbraกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วนดังนี้
  • Account Name - ระบุชื่อจริง,นามสกุล
  • Email Address - ระบุชื่ออีเมล
  • Password - ระบุรหัสผ่าน
  • Incoming Server - ระบุที่อยู่ imap server โดยปกติคือ imap.yourdomain.com หรือ mail.yourdomain.com
  • Security - None
  • Check Messages - as new mail arrives
  • Mail Sync - Sync all messagesเมื่อโปรแกรมทำการเพิ่ม User เรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม Launch Desktop เพื่อเริ่มใช้งานลักษณะการใช้งานถูกออกแบบมาให้เหมือนกับ Zimbra Web Mail ที่มีลักษณะคล้ายกับ Outlook เพื่อความเคยชินในการใช้งานและสามารถใช้งานต่อยอดได้ทันที โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการเรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรม Mail Client ใหม่ ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ที่เคยชินกับการใช้งานโปรแกรม Outlook ครับ


Was this answer helpful?

« ย้อนกลับ