การแนบไฟล์ใน Google Apps Print

  • 1

ขั้นตอนที่ 1 คลิกที่ปุ่ม เขียน

Cloud E-mail Hosting

ขั้นตอนที่ 2 คลิกที่ไอคอน คลิปหนีบกระดาษ เพื่อแนบไฟล์

Cloud E-mail Hosting

ขั้นตอนที่ 3 เรียกดูไฟล์และคลิกชื่อไฟล์ที่ต้องการแนบ และคลิก Open

Cloud E-mail Hosting

ขั้นตอนที่ 4 เสร็จสิ้นการแนบไฟล์

Cloud E-mail HostingWas this answer helpful?

Related Articles

การย้ายอีเมลจากระบบเดิมมาที่ Google Apps การย้ายอีเมลจากระบบเดิมมาที่ Google Apps1.เข้าไปที่การตั้งค่าอีเมล   (1) เลือก บัญชี   (2)... การสร้าง Transfer Token สำหรับโอนย้ายผู้ให้บริการ Google apps สร้างโทเค็นการโอน Transfer Tokenเราสามารถสร้างโทเค็นการโอนเองได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้... การตั้งค่า Google Mail บน Mac การตั้งค่า Mail บน Mac สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้1. เปิดการเข้าถึง Google Apps ดูวิธี... การตั้งค่า Forward Mail การตั้งค่า Forward Mail1. ทำการเข้าสู่ระบบ Google Apps For Work เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว... การตั้งค่าแสดงตัวอย่างอีเมล (Snippets) การตั้งค่าแสดงตัวอย่างอีเมล (Snippets)คือการตั้งค่าแสดงตัวอย่างอีเมลที่แสดงให้เห็น...
« ย้อนกลับ