การแก้ไขรายชื่อผู้ติดต่อ (Edit Contact) Print

  • 1

คุณสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อได้โดย
1. ไปที่หน้า Contact และเลือกรายชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการแก้ไข
2. คลิกขวาที่ผู้ติดต่อที่คุณต้องการที่จะแก้ไขและคลิก Edit Contact3. ทำการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ติดต่อ
4. คลิก Save

Was this answer helpful?

« ย้อนกลับ