แชร์โฟลเดอร์จากการตั้งค่า Sharing Page Print

  • 0

วิธีการ Share a Folder จากการตั้งค่า Sharing Page สามารถทำได้ดังนี้

1. ไปที่หน้า PreferencesSharing
2. ในการ แบ่งส่วนโฟลเดอร์ ให้เลือกชนิดของโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน
3. คลิก Share4. เลือกโฟลเดอร์ที่จะแบ่งปันและคลิก OK5. ในส่วนของ Shared Properties ให้เลือกว่าคุณต้องการที่จะแบ่งปันกับผู้ใช้ภายใน ภายนอก หรือสาธารณะ
6. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่คุณแชร์ทำต่อไปนี้:
     •สำหรับผู้เข้าร่วมภายใน (Internal users or groups) หรือกลุ่มรายชื่ออีเมลของผู้ใช้ ให้เลือกสิทธิ์การเข้าถึง
     •สำหรับผู้เข้าร่วมภายนอก (External guests) ผู้เข้าร่วมภายนอกจะมีการส่งข้อความอีเมลที่มีการเชื่อมโยงไปยังรายการที่ใช้ร่วมกัน พวกเขาสร้างชื่อที่ใช้แสดงและรหัสผ่านครั้งแรกที่พวกเขาดูรายการที่ใช้ร่วมกัน
     •สำหรับผู้เข้าร่วมสาธารณะ (Public) ต้องกรอก URL ที่จะใช้งาน
7. ในพื้นที่ข้อความ เลือกประเภทของข้อความที่จะส่งให้กับผู้ที่คุณอนุญาตให้เข้าถึง ข้อความนี้จะถูกส่งไปยังผู้เข้าร่วมภายในและผู้เข้าร่วมภายนอก 
หมายเหตุ: หากคุณเลือกสาธารณะคุณจะต้องแจ้ง URL สำหรับผู้เข้าร่วมสาธารณะ
8. คลิก OKWas this answer helpful?

« ย้อนกลับ