การสร้างปฏิทินนัดหมายใน Zimbra Print

  • 0

การสร้างตารางนัดหมายนี้ใช้งานบนระบบ Zimbra Private Cloud เท่านั้นค่ะ

1. ไปที่หน้า Calendar แล้วคลิก New Appointment


2. เลือก Attendees เพื่อเลือกผู้ใช้ที่ต้องการใช้ปฏิทินร่วมกัน


3. 1) เมนู Show name from เลือก Contacts เพื่อแสดงรายชื่อผู้ติดต่อที่เรามี
   2) เลือกผู้ติดต่อที่ต้องการใช้ปฏิทินร่วมกัน
   3) เมื่อเลือกผู้ติดต่อเรียบร้อยแล้ว คลิก OK เพื่อเพิ่มผู้ติดต่อในปฏิทิน


4. กรอกข้อมูล Subject หัวข้อที่ต้องการนัดหมาย เมนู Location เพิ่มสถานที่นัดหมาย


5. 1) Start : เพิ่มวันและเวลาเริ่มการนัดหมาย หรือเลือก All day เพื่อนัดหมายทั้งวัน
       End : เพิ่มวันและเวลาหยุดการนัดหมาย
   2) เมนู Reminder เลือกเวลาที่ต้องการให้แจ้งเตือนก่อนเริ่มการนัดหมาย


6. เพิ่มรายละเอียดที่ต้องการในการนัดหมาย แล้วคลิก Save ข้อมูล และ Send เพื่อส่งตารางนัดหมายให้กับผู้ติดต่อที่เลือกไว้ค่ะ


7. เมื่อเพิ่มตารางนัดหมายเรียบร้อยแล้วจะแสดงบนปฏิทินค่ะ

Was this answer helpful?

« ย้อนกลับ