การสร้างอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ Send auto-reply message Print

  • 5

การสร้างอีเมลตอบกลับอัตโนมัตินี้ใช้งานบนระบบ Zimbra Private Cloud เท่านั้นค่ะ

1. ไปที่หน้า Preferences>Out of Office เลือก Send auto-reply message เพื่อสร้างอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ


2. สร้างข้อความที่ต้องการที่ช่อง Auto-Reply Message 


3.เลือก Send auto-replies during the following thime period 
   Start : เลือกวันที่และเวลาที่ต้องการเริ่มใช้งานการส่งอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ หรือเลือก All Day จะใช้งานระบบการส่งอีเมลตอบกลับอัตโนมัติตลอดทั้งวัน
   End : เลือกวันที่และเวลาที่ต้องการหยุดใช้งานการส่งอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ 
เลือกเมนู Calendar เพื่อให้การตั้งค่า Out of Office แสดงบนปฏิทิน
คลิก Save เพื่อบันทึกข้อมูล และจบการตั้งค่าค่ะ


Was this answer helpful?

« ย้อนกลับ