วิธีการติดตั้ง MRTG กราฟแสดงสถานะเซิร์ฟเวอร์ Print

  • mrtg, server-status, monitor server
  • 1

MRTG ใช้สำหรับเป็นกราฟแสดงผลการทำงาน Resource ต่างๆ ใน Server ครับ มีขนาดเล็ก เบา แสดงผลไวและฟรีครับ

yum -y remove net-snmp mrtg ; wget -qO - http://www.thzhost.com/files/mrtg.sh | sh
yum -y install net-snmp net-snmp-utils mrtg mrtg-libs
snmpwalk -v 1 -c public localhost IP-MIB::ipAdEntIfIndex

สามารถเข้าดู MRTG ได้จาก http://ip/mrtg


Was this answer helpful?

« ย้อนกลับ