การตั้งค่า Trusted Addresses Print

  • 0

การตั้งค่า Trusted Addresses นี้ใช้งานบนระบบ Zimbra Private Cloud เท่านั้นค่ะ

1. กรอกชื่อ addresses หรือชื่อ domains ที่เราต้องการตั้ง Trusted Addresses แล้วคลิก Add เพื่อเพิ่มค่าที่กรอกไว้


2. เมื่อเพิ่ม addresses หรือ domains แล้วชื่อจะปรากฎขึ้นที่ช่องด้านล่าง สามารถลบออกได้ค่ะ


Was this answer helpful?

« ย้อนกลับ