การสร้าง Transfer Token สำหรับโอนย้ายผู้ให้บริการ Google apps Print

  • 1

สร้างโทเค็นการโอน Transfer Token
เราสามารถสร้างโทเค็นการโอนเองได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ และส่งโทเค็นให้กับผู้ให้บริการ

1. หากมีการเราสู่ระบบด้วยอีเมลอื่นๆ ควรกดออกจากระบบก่อน
2. ไปที่ admin.google.com/TransferToken
3. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบโดเมนของคุณ


4. หน้านี้จะสร้างโทเค็นโดยอัตโนมัติ5. คัดลอกรหัสที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขของโทเค็นหมายเหตุ: โทเค็นการโอนมีอายุ 14 วันนับจากวันที่สร้าง


Was this answer helpful?

« ย้อนกลับ