การอนุญาตแอปที่มีความปลอดภัยน้อย Allow Application Low Secerity Print

  • 4

หากเราต้องการใช้งาน Google Apps ผ่านโปรแกรมหรือแอปต่างๆ เช่น Microsoft Outlook , Windows live หรือแอพพลิเคชันต่างๆ ในโทรศัพท์ ซึ่งทำให้บัญชีมีความเสี่ยง เราต้องเปิดการเข้าถึงเพื่อให้สามารถใช้งานโปรแกรมหรือแอปต่างๆ ได้ โดยสามารถเข้าไปเปิดการเข้าถึงได้ที่ https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps
Was this answer helpful?

Related Articles

การย้ายอีเมลจากระบบเดิมมาที่ Google Apps การย้ายอีเมลจากระบบเดิมมาที่ Google Apps1.เข้าไปที่การตั้งค่าอีเมล   (1) เลือก บัญชี   (2)... การสร้าง Transfer Token สำหรับโอนย้ายผู้ให้บริการ Google apps สร้างโทเค็นการโอน Transfer Tokenเราสามารถสร้างโทเค็นการโอนเองได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้... การตั้งค่า Google Mail บน Mac การตั้งค่า Mail บน Mac สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้1. เปิดการเข้าถึง Google Apps ดูวิธี... การตั้งค่า Forward Mail การตั้งค่า Forward Mail1. ทำการเข้าสู่ระบบ Google Apps For Work เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว... การตั้งค่าแสดงตัวอย่างอีเมล (Snippets) การตั้งค่าแสดงตัวอย่างอีเมล (Snippets)คือการตั้งค่าแสดงตัวอย่างอีเมลที่แสดงให้เห็น...
« ย้อนกลับ