การตั้งค่า Google Mail บน Mac Print

  • 2

การตั้งค่า Mail บน Mac สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดการเข้าถึง Google Apps ดูวิธี การอนุญาตแอปที่มีความปลอดภัยน้อย

2. เมื่อเปิดการอนุญาตแอปที่มีความปลอดภัยน้อยเรียบร้อยแล้ว ให้เปิด Mail ใน Mac ขึ้นมา จากนั้น เลือกที่ Mail > Add Account...3. เลือก Google4. ใส่ Username และ Password ของอีเมลที่ต้องการตั้งค่าใน Mac

5. เลือกแอปที่ต้องการใช้กับอีเมลที่ต้องการตั้งค่า6. เมื่อกด Done ก็เป็นอันตั้งค่าเรียบร้อย จะเห็นได้ว่ามี Account ชื่อ Google เพิ่มขึ้นมา7. หากต้องการเปลี่ยนชื่อ Account ที่แสดงบน Mac สามารถทำได้โดย เลือกที่ Mail > Accounts...8. เลือกที่ Account ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ จากนั้นเลือกที่ Details...9. ในช่อง Description จะเป็นชื่อที่แสดงในขณะนี้10. เปลี่ยนชื่อได้ตามต้องการ11. เมื่อเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วก็ปิดหน้า Account ได้เลยครับ12. เราจะเห็นได้ว่าชื่อได้ถูกเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้วครับ
Was this answer helpful?

Related Articles

การย้ายอีเมลจากระบบเดิมมาที่ Google Apps การย้ายอีเมลจากระบบเดิมมาที่ Google Apps1.เข้าไปที่การตั้งค่าอีเมล   (1) เลือก บัญชี   (2)... การสร้าง Transfer Token สำหรับโอนย้ายผู้ให้บริการ Google apps สร้างโทเค็นการโอน Transfer Tokenเราสามารถสร้างโทเค็นการโอนเองได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้... การตั้งค่า Forward Mail การตั้งค่า Forward Mail1. ทำการเข้าสู่ระบบ Google Apps For Work เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว... การตั้งค่าแสดงตัวอย่างอีเมล (Snippets) การตั้งค่าแสดงตัวอย่างอีเมล (Snippets)คือการตั้งค่าแสดงตัวอย่างอีเมลที่แสดงให้เห็น... การตั้งค่าอีเมล์ตอบกลับอัตโนมัติ Auto Reply การตั้งค่าอีเมล์ตอบกลับอัตโนมัติ1. ทำการเข้าสู่ระบบ Google Apps For Work...
« ย้อนกลับ