ลูกค้าสามารถใช้งานบริการ Cloud Standard E-mail ผ่าน webmail บนเบราเซอร์ และดูโดยใช้โปรแกรมอย่าง Microsoft Outlook, Apple Mail หรือ Thunderbird ได้ แม้ในเวลาที่ไม่ได้ใช้งานออนไลน์ ขั้นตอนนี้เรียกว่า POP หรือ IMAP ซึ่งคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ของเรารองรับและสามารถใช้งานได้ฟรี ไม่คิดค่าบริการเพิ่ม

เคล็ดลับ: หากเป็นไปได้ เราขอแนะนำให้ใช้ IMAP เพราะวิธีนี้ถือว่าดีที่สุดเพื่อให้คุณดูอีเมลทั้งหมดได้ทุกเวลาจากอุปกรณ์ทุกเครื่อง

  1. ทำการตั้งค่าบนโปรแกรม Mail Client ที่ต้องการ เช่น Microsoft Outlook, Apple Mail หรือ Thunderbird (คู่มือการตั้งค่าบน Mail Client)
  2. ตั้งค่าตามค่าเนมเซิร์ฟเวอร์ ด้วยพอร์ตดังต่อไปนี้
เซิร์ฟเวอร์อีเมลขาเข้า (POP) :

110

เซิร์ฟเวอร์อีเมลขาเข้า (IMAP) : 143
เซิร์ฟเวอร์อีเมลขาออก (SMTP) : 25,587
ชื่อเต็มหรือชื่อที่แสดง : ชื่อและนามสกุลของคุณ
ชื่อบัญชีหรือชื่อผู้ใช้ : ที่อยู่อีเมลแบบเต็มของคุณ (@your_domain.com) 
ที่อยู่อีเมล : ที่อยู่อีเมลแบบเต็มของคุณ (@your_domain.com) 
รหัสผ่าน : รหัสผ่านอีเมลของคุณ


Was this answer helpful? 0 Users Found This Useful (1 Votes)