การตั้งค่าใช้งาน SSL บน MICROSOFT OUTLOOK 2010 (IMAP E-MAIL) Print

  • 0

การตั้งค่าบน Microsoft Outlook ตามคู่มือการใช้งานฉบับนี้สำหรับลูกค้าที่ใช้งานระบบอีเมล์เซิร์ฟเวอร์ Cloud E-mail Hosting เท่านั้นค่ะ

1. เปิดโปรแกรม Outlook แล้วคลิกที่ แฟ้ม >> เพิ่มบัญชีผู้ใช้2. เลือกการตั้งค่าเป็นแบบ กำหนดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์หรือกำหนดชนิดเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมด้วยตัวเอง หลังจากนั้นคลิก ถัดไป3. เลือกบริการแบบ อินเทอร์เน็ตอีเมล หลังจากนั้นคลิก ถัดไป ค่ะ4. ทำการกรอกข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน
    1) กรอกข้อมูลชื่อของคุณ และที่อยู่อีเมลที่ต้องการใช้งาน
    2) เลือก ชนิดบัญชีผู้ใช้ เป็นชนิด IMAP
        เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า: cloud-mail-mx1.thaidatahosting.com
        เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก (SMTP): cloud-mail-mx1.thaidatahosting.com
**สำหรับ Incoming mail Server และ Outgoing mail Server ให้ยึดตามอีเมลข้อมูลการใช้งานเท่านั้น
    3) กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของอีเมลที่ใช้งาน
    4) คลิกเลือก การตั้งค่าเพิ่มเติม จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้ตั้งค่า
5. คลิกเลือก เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP) ของฉันต้องมีการรับรองความถูกต้อง6. เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (IMAP) เลือกใช้ชนิดการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัส : SSL ใส่ค่า Port : 993 
    เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP) เลือกใช้ชนิดการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัส : SSL ใส่ค่า Port : 465 แล้วคลิก ตกลง7. คลิกปุ่ม ถัดไป หลังจากนั้นระบบจะทำการทดสอบการตั้งค่าและแสดงหน้าจอดังภาพ หากมีการยืนยันใบรับรองความปลอดภัยตอบ yes ค่ะ หากการทดสอบผ่านให้คลิก ปิด 
    ถ้าหากการทดสอบไม่ผ่านกรุณาย้อนกลับตามขั้นตอนและดำเนินการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องค่ะ
8. คลิกปุ่ม เสร็จสิ้น เป็นการสิ้นสุดการตั้งค่าค่ะWas this answer helpful?

Related Articles

การสำรองและกู้คืนอีเมลบน Outlook (Backup / Restore outlook) การ backup นี้มีประโยชน์อย่างยิ่ง ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ขนาด inbox บน mail server เต็ม... การตั้งค่าไม่ให้ผู้ใช้ส่งไฟล์แนบ Winmail.dat วิธีการตั้งค่าให้สามารถอ่านไฟล์แนบ Winmail.dat โดยแก้ไขที่โปรแกรม Outlook จากผู้ส่งอีเมล... การย้ายไฟล์ .pst ไปยังที่เก็บไฟล์ใหม่ การย้ายที่เก็บไฟล์อีเมล สามารถย้ายได้ดังนี้ครับเริ่มจากเปิดโปรแกรม Outlook ขึ้นมา... ตั้งค่า UTF-8 บน Outlook การตั้งค่า UTF-8 บน Outlook เพื่ออ่านภาษาไทยสามารถดูวิธีการตั้งค่าได้ดังนี้1. ไปที่ไฟล์ แล้วเลือก... การตั้งค่าลบอีเมลออกจากเซิร์ฟเวอร์อัตโนมัติ Delete E-mail on Server สำหรับการตั้งค่าลบอีเมลออกจากเซิร์ฟเวอร์อัตโนมัตินั้นจะสามารถใช้ได้เฉพาะการตั้งค่าอีเมลแบบ POP...
« ย้อนกลับ