การเปลี่ยนรหัสผ่าน Google Apps Print

  • 3

การเปลี่ยนรหัสผ่าน Google Apps

ผู้ใช้งาน การเปลี่ยนรหัสผ่าน Google Apps สามารถทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เพื่อความปลอดภัยต่อการใช้งานอีเมล เมื่อต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ สามารถเข้าไปที่การตั้งค่าบัญชี
1. เมื่อลงชื่อเข้าสู่ระบบ Google Apps เรียบร้อยแล้ว เข้าไปที่การตั้งค่าที่เมนูรูป "ฟันเฟือง" 2. เลือกเมนู "บัญชี" แถบด้านบน และคลิกที่ "การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ Google"3. เลือก "การลงชื่อเข้าใช้และการรักษาความปลอดภัย" เพื่อเข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่4. ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ โดยคลิกที่รหัสผ่านดังรูป5. ทำการป้อนรหัสผ่านเดิมที่ช่องรหัสผ่าน และลงชื่อเข้าใช้ เพื่อเข้าไปเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ6. ป้อนรหัสผ่านใหม่ และกดเปลี่ยนรหัสผ่าน


Was this answer helpful?

Related Articles

การย้ายอีเมลจากระบบเดิมมาที่ Google Apps การย้ายอีเมลจากระบบเดิมมาที่ Google Apps1.เข้าไปที่การตั้งค่าอีเมล   (1) เลือก บัญชี   (2)... การสร้าง Transfer Token สำหรับโอนย้ายผู้ให้บริการ Google apps สร้างโทเค็นการโอน Transfer Tokenเราสามารถสร้างโทเค็นการโอนเองได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้... การตั้งค่า Google Mail บน Mac การตั้งค่า Mail บน Mac สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้1. เปิดการเข้าถึง Google Apps ดูวิธี... การตั้งค่า Forward Mail การตั้งค่า Forward Mail1. ทำการเข้าสู่ระบบ Google Apps For Work เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว... การตั้งค่าแสดงตัวอย่างอีเมล (Snippets) การตั้งค่าแสดงตัวอย่างอีเมล (Snippets)คือการตั้งค่าแสดงตัวอย่างอีเมลที่แสดงให้เห็น...
« ย้อนกลับ