การตั้งค่า Forward Mail Print

  • 5

การตั้งค่า Forward Mail

1. ทำการเข้าสู่ระบบ Google Apps For Work เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว เลือกที่รูป "ฟันเฟือง" คลิกเมนู "การตั้งค่า"2. เลือกเมนู "การส่งต่อและ POP/IMAP" แถบด้านบน และเลือกการส่งต่อ คลิกที่ "เพิ่มที่อยู่สำหรับส่งต่อ"3. กรอกที่อยู่อีเมลที่ส่งต่อ และ คลิกถัดไป


4. คลิกที่ "ดำเนินการต่อ"


5. ทำการคลิก "ตกลง" เพื่อให้ส่งรหัสยืนยันไปที่อีเมลส่งต่อ


6. ไปยังอีเมลที่ส่งต่อ เพื่อนำรหัสที่ได้รับมายืนยันที่อยู่อีเมลส่งต่อ7. กรอกรหัสที่ได้รับ คลิก "ยืนยัน"


8. เลือกที่ "ส่งต่อสำเนาของจดหมายขาเข้า"และทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลง

Was this answer helpful?

Related Articles

การย้ายอีเมลจากระบบเดิมมาที่ Google Apps การย้ายอีเมลจากระบบเดิมมาที่ Google Apps1.เข้าไปที่การตั้งค่าอีเมล   (1) เลือก บัญชี   (2)... การสร้าง Transfer Token สำหรับโอนย้ายผู้ให้บริการ Google apps สร้างโทเค็นการโอน Transfer Tokenเราสามารถสร้างโทเค็นการโอนเองได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้... การตั้งค่า Google Mail บน Mac การตั้งค่า Mail บน Mac สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้1. เปิดการเข้าถึง Google Apps ดูวิธี... การตั้งค่าแสดงตัวอย่างอีเมล (Snippets) การตั้งค่าแสดงตัวอย่างอีเมล (Snippets)คือการตั้งค่าแสดงตัวอย่างอีเมลที่แสดงให้เห็น... การตั้งค่าอีเมล์ตอบกลับอัตโนมัติ Auto Reply การตั้งค่าอีเมล์ตอบกลับอัตโนมัติ1. ทำการเข้าสู่ระบบ Google Apps For Work...
« ย้อนกลับ