การปรับค่า php.ini และ PHP Extension ผ่าน DirectAdmin แบบง่ายๆ Print

  • 22

การใช้งาน CMS บางตัวนั้นอาจมีการกำหนดขั้นต่ำของค่าต่างๆ เช่น memory_limit , post_max_size หรือ upload_max_filesize เป็นต้น การปรับค่าส่วนนี้ โดยปกติแล้ว ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ทางผู้ให้บริการเป็นผู้ดำเนินการให้ แต่ในระบบ hosting ของ thaidatahosting นั้น ได้จัดทำระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถปรับค่าได้ด้วยตัวเองอย่างยืดหยุ่นตามความต้องการ และสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างง่าย ดังนี้ครับ

กรณี ต้องการเปลี่ยน PHP Version สามารถเปลี่ยนได้ตามคู่มือ การเปลี่ยน PHP Version ด้วยตนเอง

  1. Login Control Panel ของลูกค้าโดยผ่านทาง http://www.yourdomain.com:2222

  2. เลือกเมนู Select PHP version  3. เลือก Show PHP Settings

 

4. ปรับเปลี่ยนค่าที่ต้องการ และกด Apply5. เมื่อปรับค่าเรียบร้อยแล้วให้กด Save6. เมื่อทำการ Save เรียบร้อยแล้วให้รอสักครู่ (ประมาณ 1-2 นาที) เพื่อให้เว็บไซต์ปรับเปลี่ยนเป็นค่าที่เราได้กำหนดไปใหม่ครับ


Was this answer helpful?

Related Articles

« ย้อนกลับ