การตั้งค่าลบอีเมลออกจากเซิร์ฟเวอร์อัตโนมัติ Delete E-mail on Server Print

  • 3


สำหรับการตั้งค่าลบอีเมลออกจากเซิร์ฟเวอร์อัตโนมัตินั้นจะสามารถใช้ได้เฉพาะการตั้งค่าอีเมลแบบ POP เท่านั้น

เลือกที่ แฟ้ม > ข้อมูล > การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้เลือกบัญชีที่ต้องการตั้งค่า แล้วกด เปลี่ยน (Edit)เลือกการตั้งค่าเพิ่มเติมเลือกที่ ขั้นสูง > การนำส่ง

สามารถตั้งค่าได้ว่าต้องการให้ลบอีเมลออกจากเซิร์ฟเวอร์หลังจากกี่วันค่ะ


Was this answer helpful?

« ย้อนกลับ