การย้ายไฟล์ .pst ไปยังที่เก็บไฟล์ใหม่ Print

  • 0

การย้ายที่เก็บไฟล์อีเมล สามารถย้ายได้ดังนี้ครับ

เริ่มจากเปิดโปรแกรม Outlook ขึ้นมา เพื่อตรวจสอบดูว่าไฟล์ปัจจุบันจัดเก็บอยู่ที่ใด โดยไปที่ แฟ้ม > ข้อมูล > การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้2. ไปที่ แฟ้มข้อมูล และเลือกไฟล์ที่ต้องการจะย้าย จากนั้นกด เปิดตำแหน่งที่ตั้งแฟ้ม...3. ทำการ copy ไฟล์ที่จะย้าย


4. นำไป Paste ที่ต้องการเก็บไฟล์
5. เมื่อทำการ copy ไฟล์ไปยังที่ใหม่เรียบร้อยแล้ว ให้ลบไฟล์ที่เก่าออก
6. จากนั้นให้เปิดโปรแกรม Outlook ขึ้นมา แจ้งว่าหาไฟล์ .pst ไม่พบ (เนื่องจากถูกเราลบไปแล้วจึงต้องหาที่ใหม่) ให้กด OK เลยครับ7. เมื่อ กด OK แล้วจะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมา


8. ให้เราไปที่จัดเก็บไฟล์ใหม่ที่เราย้ายไป แล้วกด Open ครับ9. ไปตรวจสอบว่าที่อยู่ไฟล์ถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องให้ปิดโปรแกรมแล้วเปิดใหม่อีกครั้งครับ


Was this answer helpful?

Related Articles

การสำรองและกู้คืนอีเมลบน Outlook (Backup / Restore outlook) การ backup นี้มีประโยชน์อย่างยิ่ง ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ขนาด inbox บน mail server เต็ม... การตั้งค่าไม่ให้ผู้ใช้ส่งไฟล์แนบ Winmail.dat วิธีการตั้งค่าให้สามารถอ่านไฟล์แนบ Winmail.dat โดยแก้ไขที่โปรแกรม Outlook จากผู้ส่งอีเมล... ตั้งค่า UTF-8 บน Outlook การตั้งค่า UTF-8 บน Outlook เพื่ออ่านภาษาไทยสามารถดูวิธีการตั้งค่าได้ดังนี้1. ไปที่ไฟล์ แล้วเลือก... การตั้งค่าลบอีเมลออกจากเซิร์ฟเวอร์อัตโนมัติ Delete E-mail on Server สำหรับการตั้งค่าลบอีเมลออกจากเซิร์ฟเวอร์อัตโนมัตินั้นจะสามารถใช้ได้เฉพาะการตั้งค่าอีเมลแบบ POP... การตั้งค่าใช้งาน SSL บน MICROSOFT OUTLOOK 2010 (IMAP E-MAIL) การตั้งค่าบน Microsoft Outlook...
« ย้อนกลับ