วิธีแก้ไขเมื่อ Login เข้า Backoffice ไม่ได้ สำหรับ Magento2 Print

  • 10

เมื่อทำการ Login เข้า Backoffice ของ Magento2 และพบ Error ดังนี้

Magento

วิธีแก้ไขคือ ให้ไปที่ vendor/composer/composer/src/Composer/Util/RemoteFilesystem.php และทำการเพิ่ม @ ไว้ที่ด้านหน้าของ is_dir($caBundle)Magento

เมื่อทำการ Save เรียบร้อยแล้วก็สามารถ Login ได้ตามปกคิ


Was this answer helpful?

Related Articles

« ย้อนกลับ