การสร้าง Name Servers เป็นชื่อโดเมนเนมของตนเอง Print

  • Name Servers, dns, DirectAdmin
  • 11

การสร้าง Name Servers เป็นชื่อโดเมนเนมของตนเอง ทำได้เฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการโดเมนเนมกับ Thaidatahosting เท่านั้น!

1. login เข้าสู่ระบบจัดการโดเมนเนม ค้นหาชื่อโดเมนที่ต้องการจัดการ แล้วดูที่บริการ Domain Registration จากนั้นเลือกบริการ Child Name Servers ตามรูปภาพด้านล่างนี้2. กรอก Name Servers ที่ต้องการใช้งาน ตามด้วยเลข IP Address ของ VPS Server ที่ใช้บริการ3. เมื่อตั้ง Name Servers เรียบร้อยแล้ว คลิก Save ได้เลย

4. สามารถทำการตั้งค่าชี้ DNS มาที่ Name Servers ที่เรากำหนดขึ้นมาได้ โดยเว็บไซต์จะอัพเดทเป็น Name Servers ใหม่ได้นั้นจะใช้เวลาอัพเดท DNS ประมาณ 4-6 ชั่วโมง 

Was this answer helpful?

« ย้อนกลับ