การเปิดใช้งาน register globals PHP Print

  • 6

ภายในหน้า Control Panel DirectAdmin เข้า Select PHP version ที่ Advanced Features

DirectAdmin

เข้าเมนู Show PHP Settings
PHP Version

ในส่วนของ register_globals แก้ไข้ค่าเป็น On และกด Apply

register_globals

เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วกด Save

save


Was this answer helpful?

Related Articles

« ย้อนกลับ