การสร้าง FTP Print

  • ftp, filezilla, อัพโหลดไฟล์ server, อัพโหลดไฟล์เว็บไซต์, เพิ่ม user ftp
  • 1

การสร้าง FTP ไว้เพื่อให้ผู้อื่นสามารถเข้ามาใส่งานโฮสติ้งเราได้ แต่เราสามารถจำกัดการเข้าถึงได้

1. เมื่อ Login เข้า DirectAdmin แล้วไปที่หัวข้อ Your Account เลือกเมนู FTP Management2. เลือกเมนู Create FTP account เพื่อสร้าง FTP เพิ่ม3. ใส่ชื่อ FTP Username ที่ต้องการ ในส่วนของ Password สามารถตั้งเอง หรือ Random ก็ได้ และสามารถจำกัดการเข้าถึงได้เองโดยเลือก Domain, Ftp, User หรือ Custom เพื่อตั้งค่าเอง แล้วคลิก Create4. เมื่อสร้าง FTP เรียบร้อยแล้วจะแสดง Account ขึ้นดังนี้
Was this answer helpful?

Related Articles

« ย้อนกลับ