กู้คืนข้อมูลของผู้ใช้ใน Gmail และไดรฟ์ Print

  • 29

กู้คืนข้อมูลของผู้ใช้ใน Gmail และไดรฟ์

- ถ้าผู้ใช้ G Suite ลบข้อมูลใน Google Gmail หรือ Drive ออกแบบถาวร แล้วต้องการเรียกคืนในภายหลัง คุณอาจเรียกข้อมูลนั้นคืนให้กับผู้ใช้ได้ ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถกู้คืนข้อมูลของผู้ใช้จากคอนโซลผู้ดูแลระบบได้ภายในช่วงวันที่ที่ระบุไว้

- คุณจะกู้คืนข้อมูลที่ลบออกไปเป็นการถาวรได้เท่านั้น ซึ่งข้อมูลจะลบออกไปเป็นการถาวรเมื่อผู้ใช้หรือระบบลบทุกอย่างในถังขยะ

- หลังจากกู้คืนข้อมูลในไดรฟ์แล้ว ผู้ใช้จะต้องแชร์ข้อมูลนั้นอีกครั้งเพื่อให้คนอื่นๆ เข้าถึงได้

- คุณมีเวลา 25 วันในการกู้คืนข้อความหลังจากลบข้อมูลออกไปแบบถาวรแล้ว หากพ้นเวลา 25 วันไปแล้ว ข้อมูลนั้นจะลบออกไปแบบไม่สามารถกู้คืนได้

สิ่งที่ทำได้
- กู้คืนข้อมูลให้ผู้ใช้รายนั้นในหน้าบัญชีของผู้ใช้แต่ละราย
- กู้คืนข้อมูลให้ผู้ใช้พร้อมกันได้ไม่เกิน 10 รายในหน้ารายการผู้ใช้
- เลือกช่วงวันที่ในการกู้คืนข้อมูลภายใน 25 วันหลังจากลบออก วันที่ที่เลือกจะหมายถึงวันที่ที่ลบข้อความแบบถาวร
- เลือกช่องกล่องจดหมาย Gmail หรือโฟลเดอร์ในไดรฟ์ของผู้ใช้เพื่อยืนยันการกู้คืนข้อมูล

สิ่งที่ทำไม่ได้
- กู้คืนข้อความที่ลบออกไปจากโฟลเดอร์จดหมายขยะ
- กู้คืนไฟล์ Google My Maps ที่ลบออกไปในไดรฟ์
- กู้คืนข้อมูลจากถังขยะของผู้ใช้
- กู้คืนข้อมูลในไดรฟ์ของผู้ใช้ ถ้าผู้ใช้ใช้พื้นที่หมดโควตาพื้นที่เก็บข้อมูลไดรฟ์

วิธีกู้คืนข้อมูล

1. จากหน้าแดชบอร์ดของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่ผู้ใช้งาน2. มองหาผู้ใช้แล้วคลิกชื่อเพื่อเปิดหน้าบัญชีขึ้นมา เมื่อต้องการเลิกผู้ใช้หลายรายให้เลือกช่องทางซ้ายของผู้ใช้แต่ละรายที่คุณต้องการกู้คืนข้อมูลให้ โดยเลือกได้ครั้งละไม่เกิน 10 ราย และ ไปที่แถบเครื่องมือ แล้วคลิกเพิ่มเติม  จากนั้นคลิกกู้คืนข้อมูล
3. เมื่อไปที่หน้าบัญชีของผู้ใช้แล้ว คลิกเพิ่มเติม  แล้วคลิกกู้คืนข้อมูล

4. เลือกช่วงวันที่ข้อมูลที่ต้องการกู้คืน โดยต้องอยู่ภายใน 25 วัน และ เลือกประเภทข้อมูลที่ต้องการกู้คืน ซึ่งได้แก่ ไดรฟ์หรือ Gmail ถ้าเว้นช่องช่วงวันที่ว่างไว้หรือไม่เลือกประเภทข้อมูล จะมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น จากนั้นให้คลิกกู้คืนข้อมูล


Was this answer helpful?

Related Articles

การย้ายอีเมลจากระบบเดิมมาที่ Google Apps การย้ายอีเมลจากระบบเดิมมาที่ Google Apps1.เข้าไปที่การตั้งค่าอีเมล   (1) เลือก บัญชี   (2)... การสร้าง Transfer Token สำหรับโอนย้ายผู้ให้บริการ Google apps สร้างโทเค็นการโอน Transfer Tokenเราสามารถสร้างโทเค็นการโอนเองได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้... การตั้งค่า Google Mail บน Mac การตั้งค่า Mail บน Mac สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้1. เปิดการเข้าถึง Google Apps ดูวิธี... การตั้งค่า Forward Mail การตั้งค่า Forward Mail1. ทำการเข้าสู่ระบบ Google Apps For Work เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว... การตั้งค่าแสดงตัวอย่างอีเมล (Snippets) การตั้งค่าแสดงตัวอย่างอีเมล (Snippets)คือการตั้งค่าแสดงตัวอย่างอีเมลที่แสดงให้เห็น...
« ย้อนกลับ