วิธีการปัญหา FTP แจ้ง Response: 421 Too many connections from this IP

FTP เป็น Protocol ที่ใช้ในการรับ - ส่งไฟล์ข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์ โดยผ่านพอร์ตมาตรฐานคือพอร์ต 21 ในบางกรณี คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตจาก ISP ที่ลูกค้าใช้งานมักไม่ปลอดภัย มักมีการยิง DDoS เข้ามายังเซิร์ฟเวอร์ พอร์ต 21 ก็เป็นอีกช่องทางเป้าหมาย ช่องทางหนึ่งที่มักถูกยิงอยู่บ่อยครั้ง

ในกรณีที่ IP อินเตอร์เน็ตที่ลูกค้าใช้บริการอยู่มี Connection เข้ามายังเซิร์ฟเวอร์เป็นจำนวนมากจะถูกจำกัด เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกระงับการให้บริการ ตามเงื่อนไขและนโยบายของการให้บริการ แนะนำให้ลูกค้าทำการตั้งค่า Limiting Simultaneous Connections ในโปรแกรม FileZilla ดังนี้
Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีกำหนดให้ Browser แสดงหน้าเว็บไซต์เป็น Encoding ตามที่ต้องการโดยใช้ไฟล์ .htaccess

กรณีที่ลูกค้าพัฒนาเว็บไซต์โดยกำหนดเป็น tis-620 , windows-874 แล้วหน้าเว็บไซต์แสดงผลเพี้ยน...

การติดตั้ง SMF ด้วยระบบอัตโนมัติ

ขั้นแรก ให้เราเข้าไปที่ Direct Admin จากนั้นเลือกเมนู Advance Features > Softacalos Auto...

การติดตั้ง WordPress ด้วยระบบอัตโนมัติ

ขั้นแรก ให้เราเข้าไปที่ Direct Admin จากนั้นเลือกเมนู Advance Features > Softacalos Auto...

การติดตั้ง Magento ด้วยระบบอัตโนมัติ

ขั้นแรก ให้เราเข้าไปที่ Direct Admin จากนั้นเลือกเมนู Advance Features > Softacalos Auto...

การติดตั้ง Moodle ด้วยระบบอัตโนมัติ

 1. เลือก CMS ที่ต้องการจะติดตั้งในที่นี่จะเลือกเป็น Moodle2....

Powered by WHMCompleteSolution