วิธีการปัญหา FTP แจ้ง Response: 421 Too many connections from this IP

FTP เป็น Protocol ที่ใช้ในการรับ - ส่งไฟล์ข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์ โดยผ่านพอร์ตมาตรฐานคือพอร์ต 21 ในบางกรณี คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตจาก ISP ที่ลูกค้าใช้งานมักไม่ปลอดภัย มักมีการยิง DDoS เข้ามายังเซิร์ฟเวอร์ พอร์ต 21 ก็เป็นอีกช่องทางเป้าหมาย ช่องทางหนึ่งที่มักถูกยิงอยู่บ่อยครั้ง

ในกรณีที่ IP อินเตอร์เน็ตที่ลูกค้าใช้บริการอยู่มี Connection เข้ามายังเซิร์ฟเวอร์เป็นจำนวนมากจะถูกจำกัด เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกระงับการให้บริการ ตามเงื่อนไขและนโยบายของการให้บริการ แนะนำให้ลูกค้าทำการตั้งค่า Limiting Simultaneous Connections ในโปรแกรม FileZilla ดังนี้
Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การติดตั้ง PrestaShop ด้วยระบบอัตโนมัติ

การ SET PERMISSION หรือ CHMOD ของไฟล์และไดเรคทอรี่ (FILEZILLA)

การตั้งค่า Permiss CHMOD 777 คือการทำให้ไฟล์หรือโฟลเดอร์ได้สิทธ์ (Permission) ในการใช้ไฟล์ อ่าน...

การเข้าถึงหน้าจัดการเว็บโฮสติ้ง (HOSTING PANEL)

Thaidatahosting ได้นำ Direct Admin มาใช้สำหรับเป็น Hosting control Panel เนื่องจากเป็น Control...

การสร้าง FTP

การสร้าง FTP ไว้เพื่อให้ผู้อื่นสามารถเข้ามาใส่งานโฮสติ้งเราได้ แต่เราสามารถจำกัดการเข้าถึงได้1....

ตั้งค่าเพื่อใช้ PUT, PATCH, DELETE

PUT, PATCH, DELETE เป็น Method ในการทำงาน ส่งข้อมูลเพื่อเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูล ผ่านทาง HTTP...

Powered by WHMCompleteSolution