การจัดกำหนดการประชุมกับบุคคลอื่น Task on Outlook Print

  • 0

เมื่อเราต้องการสร้างการนัดประชุมกับบุคคลอื่น สามารถกำหนดวันเวลา และสถานที่ได้โดยใช้โปรแกรม Outlook ในการกำหนดการนัดหมายการประชุมให้ผู้อื่นทราบ

การกำหนดการนัดหมายการประชุม จะต้องมีข้อมูล 4 อย่างคือ

ผู้ที่ต้องเข้าร่วมประชุม
เรื่องการประชุม
สถานที่การประชุม
ระยะวันเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการประชุม
ขั้นตอนการจัดกำหนดการประชุมกับบุคคลอื่น

1. เลือกเมนูหน้าแรก เพื่อทำการกำหนดการประชุมให้บุคคลอื่นทราบ (1)เลือกเมนูสร้างรายการ (2)เลือกการประชุม

Cloud E-mail Hosting

2.กรอกข้อมูลการประชุมที่ต้องให้บุคคลอื่นทราบ (1) กรอกข้อมูล อีเมลผู้ติดต่อ เรื่องการประชุม สถานที่ และระยะวันเวลาในการจัดประชุม (2) เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว ทำการบันทึกโดยกด "ส่ง"

Cloud E-mail Hosting

3. เมื่อส่งเรียบร้อยจะแสดงรายการวันและเวลาที่เริ่มประชุมให้กับบุคคลอื่น

Cloud E-mail Hosting

4. เมื่อเราส่งอีเมลนัดการประชุมกับบุคคลอื่น จะส่งไปยังบุคคลนั้น ตามชื่ออีเมลที่เราได้ทำการส่ง

Cloud E-mail Hosting

5. ถ้าบุคคลตอบรับการเข้าประชุม จะส่งข้อความกลับมาว่าบุคคลที่เราเชิญ ได้ตอบรับการประชุมนี้

Cloud E-mail Hosting

6. เมื่อถึงเวลาใกล้ประชุม จะแสดงการเตือนการประชุม และสามารถคลิกดูรายละเอียดได้

Cloud E-mail Hosting

7. รายละเอียดการนัดประชุม

Cloud E-mail Hosting

8. เมื่อถึงเวลาใกล้ประชุม จะแสดงการเตือนการประชุม และสามารถเลื่อนเวลาการประชุมได้

Cloud E-mail Hosting


Was this answer helpful?

Related Articles

การสำรองและกู้คืนอีเมลบน Outlook (Backup / Restore outlook) การ backup นี้มีประโยชน์อย่างยิ่ง ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ขนาด inbox บน mail server เต็ม... การตั้งค่าไม่ให้ผู้ใช้ส่งไฟล์แนบ Winmail.dat วิธีการตั้งค่าให้สามารถอ่านไฟล์แนบ Winmail.dat โดยแก้ไขที่โปรแกรม Outlook จากผู้ส่งอีเมล... การย้ายไฟล์ .pst ไปยังที่เก็บไฟล์ใหม่ การย้ายที่เก็บไฟล์อีเมล สามารถย้ายได้ดังนี้ครับเริ่มจากเปิดโปรแกรม Outlook ขึ้นมา... ตั้งค่า UTF-8 บน Outlook การตั้งค่า UTF-8 บน Outlook เพื่ออ่านภาษาไทยสามารถดูวิธีการตั้งค่าได้ดังนี้1. ไปที่ไฟล์ แล้วเลือก... การตั้งค่าลบอีเมลออกจากเซิร์ฟเวอร์อัตโนมัติ Delete E-mail on Server สำหรับการตั้งค่าลบอีเมลออกจากเซิร์ฟเวอร์อัตโนมัตินั้นจะสามารถใช้ได้เฉพาะการตั้งค่าอีเมลแบบ POP...
« ย้อนกลับ