การ Export contacts ไปยัง Outlook Print

  • 0

การนำรายชื่อผู้ติดต่อจาก Zimbra ไปยังโปรแกรม Outlook สามารถทำได้ดังนี้

1.เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ไปที่ >Preferences

contacts1

 

2.เลื่อนหาทางเมนูด้านซ้าย ที่ >Import / Export

contacts2


3.เลือกที่ Contacts>Outlook 2003 Contacts

contacts3


4.ไปที่ All folders


contacts4

5.เลือก folder ที่ต้องการนำรายชื่อผู้ติดต่อไปใช้

contacts5
contacts6

6.กด Export
 
contacts7

7.นำไฟล์ .csv  Import เข้า Outlook
 
contacts8

Was this answer helpful?

« ย้อนกลับ