การเปลี่ยน PHP Version ด้วยตนเอง Print

  • php, version, directadmin, DirectAdmin, PHP, VERSION, Version, Extension, extension
  • 1

การเปลี่ยน PHP Version ด้วยตนเอง สามารถเปลี่ยนได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ DirectAdmin
2. เลือกเมนู Select PHP version3. เลือก Version ของ PHP ตามที่ต้องการ

4. เมื่อทำการเลือก Version เรียบร้อยแล้ว ต้องกด Set as current ก่อน ไม่อย่างนั้น PHP จะไม่เปลี่ยนเป็น Version ที่เลือก

5. เมื่อเปลี่ยนแปลง Version ของ PHP เรียบร้อยแล้ว สามารถเลือก เปิด-ปิด Extension ต่างๆ ได้ทันที


Was this answer helpful?

Related Articles

« ย้อนกลับ