การตั้งค่า insecure สำหรับ FTP (FileZilla) Print

  • ftp, FTP
  • 0

1. เปิดโปรแกรม FileZilla ขึ้นมา จากนั้น เลือกที่ File > Site Manager...2. สร้างการ Connect ใหม่ขึ้นมา โดยกดที่ New Site3. ตั้งชื่อได้ตามต้องกาาร จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบตามภาพ
Host : ใส่ชื่อเว็บไซต์ หรือใส่เลข IP Address หรือใส่เป็นชื่อ Hostname ที่ต้องการจะ FTP เข้าไป
Port : ขึ้นอยู่กับเครื่อง Server นั้นๆ ว่าตั้งค่าเป็นค่าใด หากไม่ใส่ จะเป็นค่า 21
Protocol : เลือกเป็น FTP - File Transder Protocol
Encryption : เลือกเป็น Only use plain FTP (insecure)
4. กรอกข้อมูล Username และ Password ที่ใช้ในการ Connect และกด Connect


5. สามารถ Connect เข้าไปที่ Server ที่ต้องการได้เรียบร้อยแล้ว


Was this answer helpful?

Related Articles

การ Backup ข้อมูลเว็บไซต์ด้วยตนเอง การ Backup ข้อมูลเว็บไซต์สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้1. เข้าไปที่ Control... การ SET PERMISSION หรือ CHMOD ของไฟล์และไดเรคทอรี่ (FILEZILLA) การตั้งค่า Permiss CHMOD 777 คือการทำให้ไฟล์หรือโฟลเดอร์ได้สิทธ์ (Permission) ในการใช้ไฟล์ อ่าน... การ SET PERMISSION หรือ CHMOD ของไฟล์และไดเรคทอรี่ (FILEZILLA) การตั้งค่า Permiss CHMOD 777 คือการทำให้ไฟล์หรือโฟลเดอร์ได้สิทธ์ (Permission) ในการใช้ไฟล์ อ่าน... การสร้าง FTP การสร้าง FTP ไว้เพื่อให้ผู้อื่นสามารถเข้ามาใส่งานโฮสติ้งเราได้ แต่เราสามารถจำกัดการเข้าถึงได้1.... การสร้าง FTP การสร้าง FTP ไว้เพื่อให้ผู้อื่นสามารถเข้ามาใส่งานโฮสติ้งเราได้ แต่เราสามารถจำกัดการเข้าถึงได้1....
« ย้อนกลับ