การสร้างการนัดหมายในปฏิทิน Creating a calendar Print

  • 1

ปฏิทินในโปรแกรม outlook มีประโยชน์มากต่อการกำหนดวันเวลาการกิจกรรมที่เราต้องการเตือน เมื่อเราต้องการสร้างการนัดหมายบนปฏิทิน สามารถกำหนดวันเวลา และสถานที่ รายละเอียดต่าง ๆ ได้โดยใช้โปรแกรม Outlook ในการกำหนดการนัดหมายในปฏิทิน

การกำหนดการนัดหมายปฏิทิน จะต้องมีข้อมูล 3 อย่างคือ
1.เรื่องการนัดหมาย
2.สถานที่การนัดหมาย
3.ระยะวันเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการนัดหมาย

ขั้นตอนการสร้างนัดหมายในปฏิทิน

1. เมนูหน้าแรก (1)เลือกที่สร้างรายการ (2)การนัดหมาย

Cloud E-mail Hosting

2. เลือกที่ปฏิทินเพื่อทำการกำหนดวัน

Cloud E-mail Hosting

3. ทำการเลือกที่ สร้างการนัดหมาย

Cloud E-mail Hosting

4. เตรียมข้อมูลสำหรับการนัดหมาย

(1) กรอกรายละเอียดเรื่องที่ต้องการนัดหมาย สถานที่ และ ระยะวันเวลา

(2) เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว ให้บันทึกการนัดหมาย

Cloud E-mail Hosting

5. เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วจะแสดงรายการที่เราทำการสร้างการนัดหมายขึ้นมา

Cloud E-mail Hosting

6. การเลื่อนการเตือน เมื่อใกล้ถึงเวลานัดหมาย จะมีแสดงการเตือนข้อมูลขึ้นมา

(1) ทำการเลื่อนการเตือนได้ โดยเลื่อนเป็นนาที

(2) เมื่อเลือกเวลาในการเลื่อนแล้ว ให้บันทึกโดยการเลื่อนการเตือน

Cloud E-mail Hosting


Was this answer helpful?

Related Articles

โปรแกรม MICROSOFT OUTLOOK คือ โปรแกรมอะไร ? Microsoft Outlook เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการจัดการอีเมลเพื่อการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น... การสำรองและกู้คืนอีเมลบน Outlook (Backup / Restore outlook) การ backup นี้มีประโยชน์อย่างยิ่ง ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ขนาด inbox บน mail server เต็ม... การตั้งค่าไม่ให้ผู้ใช้ส่งไฟล์แนบ Winmail.dat วิธีการตั้งค่าให้สามารถอ่านไฟล์แนบ Winmail.dat โดยแก้ไขที่โปรแกรม Outlook จากผู้ส่งอีเมล... การย้ายไฟล์ .pst ไปยังที่เก็บไฟล์ใหม่ การย้ายที่เก็บไฟล์อีเมล สามารถย้ายได้ดังนี้ครับเริ่มจากเปิดโปรแกรม Outlook ขึ้นมา... การจัดการลายเซ็นต์อีเมล Signature on Outlook การติดต่อกับลูกค้าโดยการส่งผ่านอีเมล ด้วยโปรแกรม outlook เมื่อคุณต้องการคำลงท้ายตามด้วย...
« ย้อนกลับ

Powered by WHMCompleteSolution