การสร้างการนัดหมายในปฏิทิน Creating a calendar Print

  • 4

ปฏิทินในโปรแกรม outlook มีประโยชน์มากต่อการกำหนดวันเวลาการกิจกรรมที่เราต้องการเตือน เมื่อเราต้องการสร้างการนัดหมายบนปฏิทิน สามารถกำหนดวันเวลา และสถานที่ รายละเอียดต่าง ๆ ได้โดยใช้โปรแกรม Outlook ในการกำหนดการนัดหมายในปฏิทิน

การกำหนดการนัดหมายปฏิทิน จะต้องมีข้อมูล 3 อย่างคือ
1.เรื่องการนัดหมาย
2.สถานที่การนัดหมาย
3.ระยะวันเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการนัดหมาย

ขั้นตอนการสร้างนัดหมายในปฏิทิน

1. เมนูหน้าแรก (1)เลือกที่สร้างรายการ (2)การนัดหมาย

Cloud E-mail Hosting

2. เลือกที่ปฏิทินเพื่อทำการกำหนดวัน

Cloud E-mail Hosting

3. ทำการเลือกที่ สร้างการนัดหมาย

Cloud E-mail Hosting

4. เตรียมข้อมูลสำหรับการนัดหมาย

(1) กรอกรายละเอียดเรื่องที่ต้องการนัดหมาย สถานที่ และ ระยะวันเวลา

(2) เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว ให้บันทึกการนัดหมาย

Cloud E-mail Hosting

5. เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วจะแสดงรายการที่เราทำการสร้างการนัดหมายขึ้นมา

Cloud E-mail Hosting

6. การเลื่อนการเตือน เมื่อใกล้ถึงเวลานัดหมาย จะมีแสดงการเตือนข้อมูลขึ้นมา

(1) ทำการเลื่อนการเตือนได้ โดยเลื่อนเป็นนาที

(2) เมื่อเลือกเวลาในการเลื่อนแล้ว ให้บันทึกโดยการเลื่อนการเตือน

Cloud E-mail Hosting


Was this answer helpful?

Related Articles

การสำรองและกู้คืนอีเมลบน Outlook (Backup / Restore outlook) การ backup นี้มีประโยชน์อย่างยิ่ง ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ขนาด inbox บน mail server เต็ม... การตั้งค่าไม่ให้ผู้ใช้ส่งไฟล์แนบ Winmail.dat วิธีการตั้งค่าให้สามารถอ่านไฟล์แนบ Winmail.dat โดยแก้ไขที่โปรแกรม Outlook จากผู้ส่งอีเมล... การย้ายไฟล์ .pst ไปยังที่เก็บไฟล์ใหม่ การย้ายที่เก็บไฟล์อีเมล สามารถย้ายได้ดังนี้ครับเริ่มจากเปิดโปรแกรม Outlook ขึ้นมา... ตั้งค่า UTF-8 บน Outlook การตั้งค่า UTF-8 บน Outlook เพื่ออ่านภาษาไทยสามารถดูวิธีการตั้งค่าได้ดังนี้1. ไปที่ไฟล์ แล้วเลือก... การตั้งค่าลบอีเมลออกจากเซิร์ฟเวอร์อัตโนมัติ Delete E-mail on Server สำหรับการตั้งค่าลบอีเมลออกจากเซิร์ฟเวอร์อัตโนมัตินั้นจะสามารถใช้ได้เฉพาะการตั้งค่าอีเมลแบบ POP...
« ย้อนกลับ