การตั้งค่าพื้นที่อีเมลและจำกัดการส่งอีเมลออก (Space&Limit) Print

  • mail space, email sent limit
  • 0

คู่มือนี้จะเป็นการแนะนำ การตั้งค่าพื้นที่อีเมลและจำกัดการส่งอีเมลออก (Space&Limit)   ในบริการ Email Hosting หรือ Email Server WorkMail ของ THAI DATA นะครับ ดูได้ที่นี่ครับ https://support.thaidata.cloud/kb/space-limit-email/

 


Was this answer helpful?

Related Articles

การเพิ่มบัญชีอีเมลใหม่ (Add New E-mail Account) คู่มือนี้จะเป็นการแนะนำการตั้งการตั้งค่าระดับการคัดกรองอีเมล Spam หรือ Spam Filter ในบริการ Email... การแก้ไข Username หรือ Password ของอีเมลระดับ Admin คู่มือนี้จะเป็นการแนะนำ การแก้ไข Username หรือ Password ของอีเมลระดับ Admin บน Webmail ในบริการ... การเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมลของผู้ใช้ (Change Password Email Account) คู่มือนี้จะเป็นการแนะนำ การเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมลของผู้ใช้ ในบริการ Email Hosting หรือ Email... การสร้างลายเซ็นท้ายอีเมล (Create a WorkMail signature) คู่มือนี้จะเป็นการแนะนำ การสร้างลายเซ็นท้ายอีเมล ในบริการ Email Hosting หรือ Email Server... การสร้าง Mailing Lists (Create Mailing List on WorkMail) คู่มือนี้จะเป็นการแนะนำการสร้าง Mailing List เพื่อส่งเมลแบบกลุ่ม ในบริการ Email Hosting หรือ...
« ย้อนกลับ