สำหรับลูกค้า thaidatahosting ที่ใช้งาน cloud linux ตั้งแต่ปี 2022 บน Plesk Control Panel สามารถใช้งาน Lightspeed สุดยอด Plugin Cache เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความเร็วให้กับเว็บไซต์ได้อย่างเต็มที่ เว็บของคุณจะเร็วขึ้นมากกว่า 12 หรือ 84 เท่า เมื่อเทียบกับ Hosting เจ้าอื่นที่ใช้ Nginx หรือ Apache

วิธีติดตั้ง Lightspeed Plugin Cache

Was this answer helpful? 2 Users Found This Useful (4 Votes)