การจัดการลายเซ็นต์อีเมล Signature on Outlook Print

  • 0

การติดต่อกับลูกค้าโดยการส่งผ่านอีเมล ด้วยโปรแกรม outlook เมื่อคุณต้องการคำลงท้ายตามด้วย ชื่อผู้ส่ง ชื่อบริษัท เบอร์ติดต่อ อีเมล์ หรืออื่นๆ ลงท้ายในอีเมล์ คุณสามารถจัดการลายเซ็นสำหรับอีเมลของคุณได้ง่ายๆ เพียงคุณเพิ่มลายเซ็นของคุณลงในข้อความส่งออกได้โดยอัตโนมัติ หรือจะเพิ่มลายเซ็นด้วยตนเองเฉพาะข้อความที่คุณเลือกก็ได้

การจัดการลายเซ็นอีเมล
1. เปิดโปรแกรม Outlook แล้วคลิกที่ แฟ้ม >> ตัวเลือก

Cloud E-mail Hosting

2. ทำการแก้ไขปรับเปลี่ยนลายเซ็น โดยเข้าไปทำตามขั้นตอนดังนี้ (1)เลือกที่ จดหมาย (2)ลายเซ็น

Cloud E-mail Hosting

3. ให้คลิกที่ สร้าง แล้วให้กำหนดชื่อ ลายเซ็น

Cloud E-mail Hosting

4. พิมพ์ชื่อสำหรับลายเซ็น แล้วคลิก ตกลง

Cloud E-mail Hosting

5. เมื่อพิมพ์ชื่อลายเซ็นเรียบร้อยแล้ว

(1) ในกล่อง แก้ไขลายเซ็น ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการรวมไว้ในลายเซ็น เมื่อต้องการเพิ่มองค์ประกอบอื่นนอกจากข้อความ ให้วางเคอร์เซอร์ของคุณในตำแหน่งที่คุณต้องการให้องค์ประกอบนั้นปรากฏ แล้วเลือกทำสิ่งใดๆ ต่อไปนี้

(2) หลังจากที่คุณสร้างลายเซ็นเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก ตกลง

Cloud E-mail Hosting


Was this answer helpful?

Related Articles

การสำรองและกู้คืนอีเมลบน Outlook (Backup / Restore outlook) การ backup นี้มีประโยชน์อย่างยิ่ง ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ขนาด inbox บน mail server เต็ม... การตั้งค่าไม่ให้ผู้ใช้ส่งไฟล์แนบ Winmail.dat วิธีการตั้งค่าให้สามารถอ่านไฟล์แนบ Winmail.dat โดยแก้ไขที่โปรแกรม Outlook จากผู้ส่งอีเมล... การย้ายไฟล์ .pst ไปยังที่เก็บไฟล์ใหม่ การย้ายที่เก็บไฟล์อีเมล สามารถย้ายได้ดังนี้ครับเริ่มจากเปิดโปรแกรม Outlook ขึ้นมา... ตั้งค่า UTF-8 บน Outlook การตั้งค่า UTF-8 บน Outlook เพื่ออ่านภาษาไทยสามารถดูวิธีการตั้งค่าได้ดังนี้1. ไปที่ไฟล์ แล้วเลือก... การตั้งค่าลบอีเมลออกจากเซิร์ฟเวอร์อัตโนมัติ Delete E-mail on Server สำหรับการตั้งค่าลบอีเมลออกจากเซิร์ฟเวอร์อัตโนมัตินั้นจะสามารถใช้ได้เฉพาะการตั้งค่าอีเมลแบบ POP...
« ย้อนกลับ