การจัดการลายเซ็นต์อีเมล Signature on Outlook Print

  • 0

การติดต่อกับลูกค้าโดยการส่งผ่านอีเมล ด้วยโปรแกรม outlook เมื่อคุณต้องการคำลงท้ายตามด้วย ชื่อผู้ส่ง ชื่อบริษัท เบอร์ติดต่อ อีเมล์ หรืออื่นๆ ลงท้ายในอีเมล์ คุณสามารถจัดการลายเซ็นสำหรับอีเมลของคุณได้ง่ายๆ เพียงคุณเพิ่มลายเซ็นของคุณลงในข้อความส่งออกได้โดยอัตโนมัติ หรือจะเพิ่มลายเซ็นด้วยตนเองเฉพาะข้อความที่คุณเลือกก็ได้

การจัดการลายเซ็นอีเมล
1. เปิดโปรแกรม Outlook แล้วคลิกที่ แฟ้ม >> ตัวเลือก

Cloud E-mail Hosting

2. ทำการแก้ไขปรับเปลี่ยนลายเซ็น โดยเข้าไปทำตามขั้นตอนดังนี้ (1)เลือกที่ จดหมาย (2)ลายเซ็น

Cloud E-mail Hosting

3. ให้คลิกที่ สร้าง แล้วให้กำหนดชื่อ ลายเซ็น

Cloud E-mail Hosting

4. พิมพ์ชื่อสำหรับลายเซ็น แล้วคลิก ตกลง

Cloud E-mail Hosting

5. เมื่อพิมพ์ชื่อลายเซ็นเรียบร้อยแล้ว

(1) ในกล่อง แก้ไขลายเซ็น ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการรวมไว้ในลายเซ็น เมื่อต้องการเพิ่มองค์ประกอบอื่นนอกจากข้อความ ให้วางเคอร์เซอร์ของคุณในตำแหน่งที่คุณต้องการให้องค์ประกอบนั้นปรากฏ แล้วเลือกทำสิ่งใดๆ ต่อไปนี้

(2) หลังจากที่คุณสร้างลายเซ็นเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก ตกลง

Cloud E-mail Hosting


Was this answer helpful?

Related Articles

โปรแกรม MICROSOFT OUTLOOK คือ โปรแกรมอะไร ? Microsoft Outlook เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการจัดการอีเมลเพื่อการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น... การสำรองและกู้คืนอีเมลบน Outlook (Backup / Restore outlook) การ backup นี้มีประโยชน์อย่างยิ่ง ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ขนาด inbox บน mail server เต็ม... การตั้งค่าไม่ให้ผู้ใช้ส่งไฟล์แนบ Winmail.dat วิธีการตั้งค่าให้สามารถอ่านไฟล์แนบ Winmail.dat โดยแก้ไขที่โปรแกรม Outlook จากผู้ส่งอีเมล... การย้ายไฟล์ .pst ไปยังที่เก็บไฟล์ใหม่ การย้ายที่เก็บไฟล์อีเมล สามารถย้ายได้ดังนี้ครับเริ่มจากเปิดโปรแกรม Outlook ขึ้นมา... การจัดกำหนดการประชุมกับบุคคลอื่น Task on Outlook เมื่อเราต้องการสร้างการนัดประชุมกับบุคคลอื่น สามารถกำหนดวันเวลา และสถานที่ได้โดยใช้โปรแกรม...
« ย้อนกลับ

Powered by WHMCompleteSolution