การตั้งค่าใช้งานบน MICROSOFT OUTLOOK 2010 (POP E-MAIL) Print

  • 1

การตั้งค่าบน Microsoft Outlook ตามคู่มือการใช้งานฉบับนี้สำหรับลูกค้าที่ใช้งานระบบอีเมล์เซิร์ฟเวอร์ Cloud E-mail Hosting เท่านั้นค่ะ

1. เปิดโปรแกรม Outlook แล้วคลิกที่ แฟ้ม >> เพิ่มบัญชีผู้ใช้
Cloud E-mail Hosting

2. เลือกการตั้งค่าเป็นแบบ กำหนดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์หรือกำหนดชนิดเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมด้วยตัวเอง เนื่องจากลูกค้าไม่ได้ซื้อ SSL ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ทำให้ไม่สามารถตั้งค่าแบบ Auto ได้ค่ะ หลังจากนั้นคลิก ถัดไป
Cloud E-mail Hosting

3. เลือกบริการแบบ อินเทอร์เน็ตอีเมล หลังจากนั้นคลิก ถัดไป ค่ะ
Cloud E-mail Hosting

4. ทำการกรอกข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน
    1) กรอกข้อมูลชื่อของคุณ และที่อยู่อีเมลที่ต้องการใช้งาน
    2) เลือก ชนิดบัญชีผู้ใช้ เป็นชนิด pop
        เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า: pop.mail-03.thaidata.cloud
        เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก (SMTP): smtp.mail-03.thaidata.cloud
**สำหรับ Incoming mail Server และ Outgoing mail Server ให้ยึดตามอีเมลข้อมูลการใช้งานเท่านั้น

    3) กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของอีเมลที่ใช้งาน
    4) คลิกเลือก การตั้งค่าเพิ่มเติม จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้ตั้งค่า
Cloud E-mail Hosting

5. คลิกเลือก เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP) ของฉันต้องมีการรับรองความถูกต้อง
Cloud E-mail Hosting

6. เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (IMAP) ใส่ค่า Port : 110 
    เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP) ใส่ค่า Port : 587 แล้วคลิก ตกลง
Cloud E-mail Hosting

7. คลิกปุ่ม ถัดไป หลังจากนั้นระบบจะทำการทดสอบการตั้งค่าและแสดงหน้าจอดังภาพ หากมีการยืนยันใบรับรองความปลอดภัยตอบ yes ค่ะ หากการทดสอบผ่านคลิก ปิด 
    ถ้าหากการทดสอบไม่ผ่านกรุณาย้อนกลับตามขั้นตอนและดำเนินการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องค่ะ

Cloud E-mail Hosting

8. คลิกปุ่ม เสร็จสิ้น สิ้นสุดการตั้งค่าค่ะ


Was this answer helpful?

Related Articles

โปรแกรม MICROSOFT OUTLOOK คือ โปรแกรมอะไร ? Microsoft Outlook เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการจัดการอีเมลเพื่อการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น... การสำรองและกู้คืนอีเมลบน Outlook (Backup / Restore outlook) การ backup นี้มีประโยชน์อย่างยิ่ง ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ขนาด inbox บน mail server เต็ม... การตั้งค่าไม่ให้ผู้ใช้ส่งไฟล์แนบ Winmail.dat วิธีการตั้งค่าให้สามารถอ่านไฟล์แนบ Winmail.dat โดยแก้ไขที่โปรแกรม Outlook จากผู้ส่งอีเมล... การย้ายไฟล์ .pst ไปยังที่เก็บไฟล์ใหม่ การย้ายที่เก็บไฟล์อีเมล สามารถย้ายได้ดังนี้ครับเริ่มจากเปิดโปรแกรม Outlook ขึ้นมา... การจัดการลายเซ็นต์อีเมล Signature on Outlook การติดต่อกับลูกค้าโดยการส่งผ่านอีเมล ด้วยโปรแกรม outlook เมื่อคุณต้องการคำลงท้ายตามด้วย...
« ย้อนกลับ

Powered by WHMCompleteSolution