การสร้าง SUBDOMAIN ในเว็บไซต์ Print

  • 11

Subdomain คือ โดเมนเนมย่อยของโดเมนเนมหลัก เช่น
โดเมนเนมหลัก : thaidatahosting.com , โดเมนเนมย่อย billing.thaidatahosting.com
นั่นคือการแบ่ง เว็บไซต์ย่อยๆ ให้กับเว็บไซต์หลักของเรานั่นเอง สามารถทำการสร้าง Subdomainname ด้วยการเข้าไปยัง Control panel
http://yourdomain.com:2222 > Subdomain Management

DirectAdmin

หลังจากนั้นทำการกรอกชื่อ Subdomainname ที่ต้องการ และคลิกที่ปุ่ม Create

DirectAdmin

หลังจากนั้น ระบบจะมีการสร้างไดเรทอรี่ โดยสามารถเข้าถึงได้ด้วยการเข้าผ่านทาง FTP จะพบชื่อโฟลเดอร์ ซึ่งมีชื่อเดียวกับซับโดเมนเนมที่เราได้สร้างขึ้น
และสามารถนำไฟล์ของเว็บไซต์ใส่ไว้ในโฟลเดอร์ดังกล่าว ได้เลยครับ


Was this answer helpful?

Related Articles

« ย้อนกลับ