วิธีการติดตั้งปลั๊กอิน WP Super Cache Print

  • 12

WP Super Cache คือ Plugins Cache ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ใช้งาน WordPress เนื่องจากตัว WordPress นั้น ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้รองรับต่อการใช้งานที่หลากหลาย และมีฟังก์ชันพร้อมใช้งาน ซึ่งนั่นก็หมายความว่าต้องใช้ทรัพยากรที่มากมายเช่นกัน

Plugins WP Super Cache นี่ก็เป็นตัวเลือกที่ทำให้ WordPress ของคุณใช้ทรัพยากรน้อยลงอย่างมากมาย

  
วิธีการติดตั้งปลั๊กอิน WP Super Cache

https://support.thaidata.cloud/kb/wp-super-cache


Was this answer helpful?

« ย้อนกลับ