2) การสร้าง List เพื่อกำหนดกลุ่มผู้รับอีเมล Print

  • 10

ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงการสร้าง list กลุ่มสำหรับจัดกลุ่มผู้รับอีเมลเมื่อสร้าง list เรียบร้อยแล้วครับ ขั้นตอนต่อไปเราจะทำการเพิ่มอีเมลของผู้รับเข้าไปใน list
Was this answer helpful?

« ย้อนกลับ