การตั้งค่าไม่ให้ผู้ใช้ส่งไฟล์แนบ Winmail.dat Print

  • 1

วิธีการตั้งค่าให้สามารถอ่านไฟล์แนบ Winmail.dat โดยแก้ไขที่โปรแกรม Outlook จากผู้ส่งอีเมล ซึ่งผู้รับอีเมลจะได้รับไฟล์แนบเป็น Winmail.dat 

1. เลือกเมนู แฟ้ม > ตัวเลือก

2. เลือกเมนู จดหมาย และ เรียบเรียงข้อมูล ให้เลือกเป็น HTML

3. รูปแบบข้อความ ให้เลือก เปลี่ยนเป็นรูปแบบ HTML และคลิกตกลง

Was this answer helpful?

Related Articles

การสำรองและกู้คืนอีเมลบน Outlook (Backup / Restore outlook) การ backup นี้มีประโยชน์อย่างยิ่ง ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ขนาด inbox บน mail server เต็ม... การย้ายไฟล์ .pst ไปยังที่เก็บไฟล์ใหม่ การย้ายที่เก็บไฟล์อีเมล สามารถย้ายได้ดังนี้ครับเริ่มจากเปิดโปรแกรม Outlook ขึ้นมา... ตั้งค่า UTF-8 บน Outlook การตั้งค่า UTF-8 บน Outlook เพื่ออ่านภาษาไทยสามารถดูวิธีการตั้งค่าได้ดังนี้1. ไปที่ไฟล์ แล้วเลือก... การตั้งค่าลบอีเมลออกจากเซิร์ฟเวอร์อัตโนมัติ Delete E-mail on Server สำหรับการตั้งค่าลบอีเมลออกจากเซิร์ฟเวอร์อัตโนมัตินั้นจะสามารถใช้ได้เฉพาะการตั้งค่าอีเมลแบบ POP... การตั้งค่าใช้งาน SSL บน MICROSOFT OUTLOOK 2010 (IMAP E-MAIL) การตั้งค่าบน Microsoft Outlook...
« ย้อนกลับ