การย้ายอีเมลจากระบบเดิมมาที่ Google Apps Print

  • 2

การย้ายอีเมลจากระบบเดิมมาที่ Google Apps

1.เข้าไปที่การตั้งค่าอีเมล
   (1) เลือก บัญชี
   (2) เพิ่มบัญชีจดหมาย POP3 ของคุณ2. เมื่อเข้ามา เพิ่มบัญชีอีเมลที่เป็นของคุณ
   (1) กรอก [email protected]ตามด้วยโดเมนเนมเดิมที่จะย้ายมา
   (2) คลิก ขั้นตอนต่อไป3.ป้อนการตั้งค่าอีเมลและรหัสผ่านเดิมของคุณ ส่วน เซิร์ฟเวอร์ POP ให้กรอกชื่อ เซิร์ฟเวอร์เดิม หรือ IP เดิม ตามด้วยพอร์ตPOP ที่ใช้งานกับระบบเดิม4. หากต้องการเก็บอีเมลสำเนาเดิมจากเซิร์ฟเวอร์สามารถคลิกทำเครื่องหมายถูกได้และ ถ้าต้องการติดป้ายกำกับแสดงอีเมลจากระบบเดิม สามารถเลือกป้ายกำกับใหม่ และทำการกรอกข้อความที่ต้องการแสดงป้ายกำกับได้5. ขั้นตอนสุดท้ายทำการ คลิก เพิ่มบัญชี และรอให้ระบบตรวจสอบอีเมลในการย้าย6. เมื่อระบบทำการย้ายอีเมลมาเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลอีเมลใน Inbox จะแสดงอีเมลเก่าพร้อมป้ายกำกับที่ได้ทำการตั้งค่าไว้
Was this answer helpful?

Related Articles

การสร้าง Transfer Token สำหรับโอนย้ายผู้ให้บริการ Google apps สร้างโทเค็นการโอน Transfer Tokenเราสามารถสร้างโทเค็นการโอนเองได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้... การตั้งค่า Google Mail บน Mac การตั้งค่า Mail บน Mac สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้1. เปิดการเข้าถึง Google Apps ดูวิธี... การตั้งค่า Forward Mail การตั้งค่า Forward Mail1. ทำการเข้าสู่ระบบ Google Apps For Work เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว... การตั้งค่าแสดงตัวอย่างอีเมล (Snippets) การตั้งค่าแสดงตัวอย่างอีเมล (Snippets)คือการตั้งค่าแสดงตัวอย่างอีเมลที่แสดงให้เห็น... การตั้งค่าอีเมล์ตอบกลับอัตโนมัติ Auto Reply การตั้งค่าอีเมล์ตอบกลับอัตโนมัติ1. ทำการเข้าสู่ระบบ Google Apps For Work...
« ย้อนกลับ