* จดโดเมนเนมฟรี เฉพาะนามสกุลเหล่านี้เท่านั้น: .com