Articles

การชำระค่าบริการผ่าน PayPal หรือ Credit Card

เงื่อนไขการชำระค่าบริการผ่าน Paypal / Credit Card- ไม่สามารถออกใบกำกับภาษีได้- ไม่สามารถหักภาษี ณ...

การติดตั้งและการใช้งาน Teamviewer

การติดตั้งและใช้งาน Chrome Remote Desktop

1. เข้าไปที่...

การสั่งซื้อบริการ Cloud Web Hosting

การสั่งซื้อสินค้า & บริการ (HOW TO ORDER)1....

การเปลี่ยนข้อมูลผู้ติดต่อด้วยตนเอง Edit Profile

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ติดต่อสามารถทำได้โดยเข้าไปที่หน้าส่วนบริการลูกค้าครับจากนั้นให้ทำการ Login...

การเปลี่ยนไปใช้งาน DNS ของ Google

การเปลี่ยนไปใช้ DNS ของ Google บน Windowข้อดีของการใช้ DNS ของ Google คือ...

การเปลี่ยนไปใช้งาน DNS ของทาง Cloudflare

บริการ Cloudflare ได้สร้าง 1.1.1.1 เป็น DNS เพื่อให้สามารถอัพเดท IP Server (DNS) ได้เร็วยิ่งขึ้น...

การเพิ่มผู้มีอำนาจ/ผู้ติดต่อย่อย Authorize Contact

Authorize User คือ...

การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจ Aultorize (กรณีใช้อีเมลในระบบแจ้งมา)

กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ติดต่อ...

การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจ Aultorize (กรณีไม่ได้ใช่อีเมลในระบบแจ้งมา)

กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจ...

การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจ Aultorize (กรณีไม่ได้ใช่อีเมลในระบบแจ้งมา)

กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจ...

มาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)

ข้อตกลงระดับการบริการในที่นี้จะเรียกว่า Service Level Agreement (SLA)...

วิธีการ Verify Domainname

การยืนยันโดเมนเนมเมื่อจดโดเมนเนมใหม่ ลูกค้าจะได้รับอีเมลในหัวข้อ "IMPORTANT! Verify your contact...

วิธีขอรับการตรวจสอบเว็บไซต์ กรณี Google เตือนเว็บไซต์อันตรายเนื่องจากมัลแวร์

กรณีเวลาเข้าเว็บไซต์แล้ว ขึ้นแจ้งเตือนว่าเป็นเว็บไซต์อันตราย ที่เกิดจากมัลแวร์1....