การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ติดต่อสามารถทำได้โดยเข้าไปที่หน้าส่วนบริการลูกค้าครับ

จากนั้นให้ทำการ Login เข้าสู่ระบบบริการลูกค้าครับ
การเข้าสู่ระบบครั้งแรกสามารถดูรหัสผ่านได้ที่อีเมลของลูกค้าที่ได้ทำการลงทะเบียนกับทางเราไว้ครับเมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วให้เลือกที่ ชื่อผู้ติดต่อ ทางด้านขวาบนและเลือก แก้ไขข้อมูลส่วนตัวจากนั้นทำการทำการกรอกข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงได้เลยครับเมื่อกรอกข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม บันทึก ครับเมื่อทำการกด บันทึก เรียบร้อยแล้วจะมี ข้อความสีเขียวว่า Changes Saved Successfully! ขึ้นมาด้านบนสุด ก็ถือว่าเสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลครับWas this answer helpful? 6 Users Found This Useful (6 Votes)